Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

In 2023 plant Stad Gent de heraanleg van het voetbalveld van Standaard Muide. Dit zal met de aanleg van een warmtenet gepaard gaan: een unicum in een Belgisch openbaar domein. De gewonnen warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen die zich naast het veld bevinden.  Als het proefproject succesvol is, komen er meer van dit soort netten op het grondgebied van Gent.

Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt
Bij de vernieuwing van het terrein komt naast de bestaande cafetaria een klein oefenveld voor jeugdspelers. Het gebouw met de huidige kleedkamers krijgt een extra verdieping met kleedkamers. Met de herinrichting van het terrein wil Stad Gent ook de buurt opwaarderen. Zo voorziet het plan  een groenere inrichting met meer bomen en minder verharding. Daarnaast zullen de bewoners van een groot aantal aanpalende huizen in de Dukkeldamstraat en de Manchesterstraat een poortje kunnen maken naar het terrein om via het terrein naar de Dukkeldamstraat of de New Orleansstraat door te steken.
 
Stad Gent maakt van de heraanleg gebruik om tegelijkertijd een geothermieproject voor de buurt op te starten. In totaal zijn dertig boringen op een diepte van 150 meter voorzien. Met leidingen wordt  de warmte uit de ondergrond naar een buurtwarmtenet gebracht. Bedoeling is om meerdere sociale appartementen van WoninGent en particuliere woningen langs het voetbalveld erop aan te sluiten. Hiertoe organiseert de Stad een participatief traject met de buurtbewoners over hoe ze op het warmtenet kunnen aansluiten. Uniek is dat met dit project voor het eerst bodemwarmte onder een  openbaar domein wordt gebruikt. Ook vernieuwend is dat het warmtenet zal dienen om in bestaande woningen fossiel aardgas door een duurzaam alternatief te vervangen. De wijk Muide-Meulestede is in het Gents klimaatplan aangewezen als pilootwijk voor fossielvrije verwarming van woningen. Als het project succesvol blijkt te zijn, zal de Stad een aanpak uitwerken om meer van dergelijke collectieve warmtenetten aan te leggen.
 
Voor het project wordt 465.000 euro uitgetrokken via het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse regering. In oktober 2021 ondertekende de Stad de eerste versie van het pact. Nu is er een tweede versie die hogere ambities oplegt. Zo moet de Stad in fossielvrije renovaties investeren, zoals het project met het warmtenet van Standaard Muide. Verder dient Gent tegen 2030 ook de CO2-uitstoot van de  eigen gebouwen en technische infrastructuur met 55% te reduceren. Om deze doelstellingen te behalen, zijn nieuwe acties voorzien, zoals de grootschalige installatie van ledverlichting en zonnepanelen.
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten