Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

paywall Zorgvuldige sloop voor ziekenhuis Maaseik

In Maaseik is aannemer Aclagro gestart met de sloop van het oude ziekenhuis. De sloop gebeurt omzichtig, niet alleen omdat er asbest aanwezig is in het gebouw, ook omwille van de aandacht voor circulair slopen. De aannemer zocht geïnteresseerde partijen om zoveel mogelijk van de materialen een nieuwe bestemming te geven.

BKBC - 2024-04-30T142056.023
Aclagro

Medio februari gingen de werken van start voor de sloop van het oude ziekenhuis van Maaseik. De stad wil dat de oude gebouwen plaats maken voor een 1,4 ha groen park. Op de voormalige ziekenhuissite in het stadscentrum staan vandaag nog een verlaten woonzorgcentrum en ziekenhuis. Omdat de sloopkosten (1,28 miljoen euro) hoog zouden uitvallen voor de stadskas, zocht de stad naar een innovatieve manier om die kosten te delen. Die vond ze in de Vlaamse overheid die een subsidie van 558.000 euro geeft voor het circulair slopen. De gegadigde sloopaannemers moesten tijdens de aanbesteding dus niet alleen hun beste prijs opgeven, maar ook gedetailleerd beschrijven hoe ze de circulaire sloop concreet zouden maken. Aclagro, onderdeel van Square Group, kwam in samenwerking met studiebureau Vekmo als laureaat naar voren. “Bij een circulair sloopproject gaan we volgens een vaste systematiek te werk. In eerste instantie maken we een inventaris van alle mogelijk te hergebruiken materialen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om lavabo’s, tussenwanden, tapijttegels, houten kasten, deuren, plafondtegels, isolatiepanelen, tl-armaturen, brandblustoestellen, luchtgroepen, … Dat was een omvangrijke opdracht gezien de grote oppervlakte van de gebouwen. Het feit dat de gebouwen al ongewenste bezoekers over de vloer kreeg, vergemakkelijkte de taak niet. Vervolgens hebben we geïnteresseerde partijen uitgenodigd om de loten te komen bekijken. De loten die hen daadwerkelijk interesseerden hebben we voorzichtig ontmanteld, verpakt en gestockeerd voor afvoer naar de geïnteresseerde partijen. Zij herstellen ze indien nodig en vermarkten ze vervolgens voor hergebruik”, duidt Jesse Houf bij Aclagro.

BKBC - 2024-04-30T142144.138
Aclagro

Selectieve sloop

Na het ontmantelen van de te hergebruiken materialen, verwijdert het team van Aclagro de niet inerte materialen. “Deze materialen voeren we selectief af voor recyclage. Het gaat hierbij onder meer om isolatie, glas, hout, gipskarton, … Apparaten zoals TL-lampen en rookmelders vormen een bijzonder aandachtspunt. Deze toestellen behandelen we met de nodige zorg en voeren we ook af naar gespecialiseerde verwerkers. Voor de grote hoeveelheid buitenschrijnwerk was geen interesse voor circulair hergebruik. Hiervoor hebben we een afspraak gemaakt met Deceuninck. Zij nemen de PVC-ramen terug om ze te recycleren als grondstof in hun productieproces. Na het ontmantelen van de inerte materialen, volgt de sloop van de gebouwen. Ook die gebeurt volledig selectief.

Oog voor hinderbeperking

Naast de circulaire aanpak kreeg Aclagro ook de uitdaging om hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en om de CO2-uitstoot te reduceren. Eén van de belangrijke maatregelen om die doelstelling in te vullen was de aanleg van een tijdelijke verbindingsweg naar de ring. Zo moet het sloopafval niet door het stadscentrum afgevoerd worden. De granulaten uit de sloop van de dragende structuur worden voor een groot deel lokaal herbestemd als fundering voor de wegenis op een nieuwe verkaveling vlakbij de site. Daarnaast werkt de aannemer met een vaste elektriciteitsaansluiting op de werf als alternatief voor dieselgeneratoren.

De werken zullen zo’n 8 maanden duren. Op het terrein wordt gras ingezaaid in afwachting van een ontwerp voor het nieuwe park.

BKBC - 2024-04-30T142208.347
Aclagro
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten