Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Erfgoed

Ook Vrijheidsplein in Brussel krijgt opknapbeurt

Stad Brussel is bezig met een ware transformatie van de publieke ruimte. Zo vroeg ze nu ook een vergunning aan voor de heraanleg van het Vrijheidsplein. Bedoeling is er het erfgoed te herstellen en maatregelen te nemen om de bomen te behouden. Het project integreert ook de twee kruispunten in de Congresstraat ter hoogte van het plein en voorziet tegelijkertijd in de heraanleg op gelijke hoogte van de volledige perimeter.

3D_vue_centrale-copie

Het Vrijheidsplein is een historisch plein en vormt het centrum van de O.L.V. Ter Sneeuw-wijk, een verstedelijking uit 1875. Het plein is beschermd, net als de eclectische gevels errond. De vier straten die vanop het plein vertrekken, zijn genoemd naar de fundamentele vrijheden die in de Grondwet zijn vastgelegd. Te midden van het plein pronkt een standbeeld van Charles Rogier, omgeven door een groenzone. De oorspronkelijke sierhekkens zijn beschadigd en staan sinds een 20-tal jaar opgeborgen in een depot van de Stad. In 1978 besliste de Stad Brussel om bomen aan het plein toe te voegen. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de doorgroeimogelijkheden. De straatbekleding op het plein is in zeer slechte staat, deels te wijten aan de boomwortels die de straatstenen en de borduren omhoog duwen. De vijftien bomen centraal op het plein werden aan een reeks fytosanitaire studies onderworpen. Alhoewel hun wortels beschadigd zijn, blijken ze toch in een redelijk goede gezondheid te verkeren. Slechts één is er te slecht aan toe en zal moeten worden gekapt. Omdat het op historische pleinen steeds van belang is om de symmetrie te behouden, werd beslist om de boom tegenover het zieke exemplaar ook te verwijderen. De fytosanitaire studies toonden eveneens aan dat de ondergrond van slechte kwaliteit is. Daarom zal de zone rondom de bomen worden opgehoogd en in dolomiet aangelegd. Verder zal de centrale groenzone rondom het standbeeld van Charles Rogier worden hersteld en opnieuw beplant. De oorspronkelijke sierhekkens blijken teveel beschadigd. Vandaar dat een duplicaat rond het grasveld zal worden geplaatst. De rest van het plein wordt aangelegd op gelijk niveau, inclusief het aanpalende stuk van de Congresstraat waar vier nieuwe bomen zijn voorzien. De parkeerplaatsen rond het plein worden geschrapt en in de plaats komen laad- en loszones voor de vele horecazaken in de buurt. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten