Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Erfgoed

Originele gerechtsgebouw in Antwerpen opnieuw klaar voor gebruik

Op 12 juni 2023 werd het gerechtsgebouw aan de Britselei 55 in Antwerpen officieel heropend. De afgelopen drie jaar werd het in opdracht van de Regie der Gebouwen grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Hoewel het oorspronkelijke ontwerp van architect Lode Baeckelmans hierbij in ere werd hersteld, voldoet het gebouw nu ook aan alle hedendaagse eisen op het vlak van veiligheid, comfort en energiezuinigheid.

MicrosoftTeams-image__3_

Het gerechtsgebouw dateert van 1871-1879 en werd opgetrokken in eclectische stijl met een neorenaissance inslag. Omwille van de artistieke en historische waarde is het sinds 1997 een beschermd monument. Het ontwerpteam TV OGA (een tijdelijke vereniging van de ontwerp- en studiebureaus HUB, Origin, Bureau Bouwtechniek en RCR) werd enkele jaren geleden aangesteld om een masterplan voor een reconversie uit te werken. Uiteindelijk  besloot de Regie der Gebouwen in samenspraak met FOD Justitie om het oude  gerechtsgebouw te herbestemmen als de nieuwe thuishaven van het hof van beroep, het parket- generaal, het arbeidshof, het auditoraat-generaal en het assisenhof van Antwerpen. 

De renovatie- en restauratiewerken werden vanaf november 2019 uitgevoerd door de Artes Group. Het was een omvangrijk project met afbraak-, ruwbouw-, dak- en buitenschrijnwerken, de integratie van technieken, de restauratie van de waardevolle interieurs, de renovatie van de kantoorruimtes en de aanleg van een buitenomgeving. Een van de belangrijkste aanpassingen was het verwijderen van de koepel boven de griffie, waardoor de historische binnenkoer terug in zijn oorspronkelijke hoedanigheid werd hersteld. Dankzij een elegante stalen luifelconstructie kan deze nu ook in alle weersomstandigheden worden gebruikt. Ook belangrijk was de integratie van drie grote dakkoepels waardoor de wandelzaal terug daglicht krijgt. Verder is er de ontpitting van de historische koeren aan beide zijden van de assisenzaal en werd de hoogste verdieping ingericht als hoogwaardige kantoorruimte. Langs de buitenzijden werden er dakkapellen toegevoegd en de historische ruimtes boven de wandelzaal werden getransformeerd in een refter voor het personeel, een bibliotheek en een ruime vergaderzaal. 

Het restauratieproject werd aangegrepen om het gerechtsgebouw op energetisch en ergonomisch vlak zo goed mogelijk te actualiseren. De daken werden geïsoleerd en het buitenschrijnwerk werd door performant schrijnwerk vervangen, met respect voor het historische uitzicht. Daarnaast werden duurzame technieken in het gebouw geïntegreerd en werden 2000 m² groendaken geïnstalleerd. Materialen en meubilair werden waar mogelijk gerecupereerd en op een andere plek in het gebouw hergebruikt.

Info

  • Eigenaar: Belgische staat
  • Bouwheer: Regie der Gebouwen
  • Gebruiker: Federale 
Overheidsdienst Justitie
  • Ontwerp- en studieopdracht: ontwerpteam TvOGA (HUB - Origin - Bureau Bouwtechniek i.s.m. RCR, Ney & Partners en Daidalos Peutz)
  • Aannemer: 
Artes Group
  • Duur van de 
werken: 2019-2023
  • Vloeroppervlakte: ongeveer 23.000 m²
  • Studiekosten en restauratie/renovatiewerken: ongeveer 56,5 miljoen euro (incl. btw en prijsherzieningen)
hoek_nieuw
copyright_Pieterjan_Franck-v2
_MG_1213-wouterdeceuster
_MG_1202-wouterdeceuster
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten