Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Erfgoed

Restauratie Sint-Katharinakerk gaat laatste fase in

Vlaanderen kent via het agentschap Onroerend Erfgoed 621.168 euro toe voor de laatste fase van de restauratie van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Dit monument is een belangrijke site op het vlak van historisch gebrandschilderd glas, gotische meubels en schilderkunst. Het is het derde hoogste kerkgebouw in België en een van de hoogste gebouwen in baksteen ter wereld.

sint-katharinakerk

De Sint-Katharinakerk werd gebouwd tussen 1525 en 1550 en kreeg al in 1936 het statuut van beschermd monument. Tijdens de oorlog werd ze twee keer gebombardeerd, waarna ze  terug werd opgebouwd volgens het originele plan (en met de glasramen die veilig waren opgeborgen). De toren is 105 meter hoog en vierkant aan de basis. De klokkentoren erbovenop is achtkantig. Het geheel is gekroond met een ui, vervaardigd van leien. In de toren bevindt zich sinds 1960 een unieke beiaard van 51 klokken. Opvallend is de baksteenstructuur met witte zandsteen, ook wel speklagen genoemd. 

In 2018 kende de Vlaamse Regering een meerjarenovereenkomst goed om het schip en het interieur van de Sint-Katharinakerk te restaureren. Daartoe werd een totaalbedrag van 6,3 miljoen euro voorzien. Momenteel zijn de werken aan de gevels nog bezig, daarna volgt de  binnenkant waar het interieur van het koor, de nevenkoren, de bidkapel, de sacristie, het zuidertransept, de zuidelijke zijbeuk en zijkapel en de grafkapel worden aangepakt. Het gaat over zowel bouwkundige ingrepen als werken aan de aanwezige cultuurgoederen en vaste interieurelementen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten