Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Fiscaliteit & Financiën

Voka wil norm voor meer publieke investeringen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, pleit voor de invoering van een publieke investeringsnorm waarbij de overheid jaarlijks minimaal 4% van het bruto binnenlands product uittrekt voor investeringen. De toekomstige klimaatgerelateerde en digitale transities zullen immers gigantische investeringen vergen van publieke en private spelers.

Voka wil norm voor meer publieke investeringen

Overheidsinvesteringen zijn cruciaal voor de welvaartsgroei. Toch bevindt België zich wat dit betreft op het laagste peil vergeleken met onze buurlanden, de Scandinavische landen, Oostenrijk en Zwitserland, die allemaal een vergelijkbaar welvaartsniveau hebben. Vooral inzake kerninfrastructuur is de achterstand aanzienlijk opgelopen. Een structurele toename in publieke investeringen is volgens Voka dringend nodig. 

“De bedrijfsinvesteringen in België liggen bovengemiddeld hoog terwijl de overheidsinvesteringen bij ons onder het gemiddelde van het eurogebied liggen. Dat is het resultaat van een decennialange veronachtzaming van de publieke investeringen in ons land. Uit gebruikersbevragingen van het World Economic Forum blijkt bijvoorbeeld dat de kwaliteit van onze wegeninfrastructuur en de efficiëntie van het spoorverkeer in ons land ondermaats zijn”, stelt Voka.

“We verwachten van de overheden in ieder geval een sterkere inspanning. Vlaanderen zou de volgende legislatuur een hoger ambitieniveau moeten nastreven, het voorbeeld tonen en zichzelf een investeringsnorm opleggen. Dat impliceert ook dat productiviteitsverhogende investeringskredieten structureel sneller moeten toenemen dan de recurrente overheidsuitgaven en dit zonder de beoogde begrotingsdoelstelling in het gedrang te brengen. Bij de op til staande sanering van de overheidsfinanciën mag niet de fout uit het verleden worden gemaakt waarbij zwaar werd bespaard op investeringen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten