Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Fiscaliteit & Financiën

Wetgeving inzake overheidsopdrachten wijzigt

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet inzake overheidsopdrachten is goedgekeurd. De publicatie in het Belgisch Staatsblad en het opstellen van het Koninklijk Besluit zullen spoedig volgen. De nieuwe wet vervangt deze van 17 juni 2016 en gaat in op 1 september 2023. De overheid wil meer transparantie brengen in de verschillende overheidsopdrachten. De gegevensverzameling zal op een meer gestructureerde manier moeten verlopen. De overheid wil ook een beter zicht krijgen op de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. Daarvoor voorziet de wet in enkele wijzigingen. Vanaf 1 september 2023 moet ook het indienen van offertes voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempel en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, verplicht gebeuren via een elektronisch platform.

Wetgeving inzake overheidsopdrachten wijzigt

De wet voorziet ook in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdrachten en een aanpak door middel van indicatoren. Er komt een vereenvoudigde aankondiging voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels om de transparantie te verhogen. Ook de aanbestedingstechniek van de raamovereenkomst komt aan bod. De aanbesteder moet jaarlijks een aantal kerngegevens overmaken, zoals de totale waarde van vervolgopdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten. Wat betreft opdrachten met een waarde van minder dan 30.000 euro is er een uitzondering. Hier is geen verplichte aankondiging van gegunde opdracht nodig. De aanbesteder zal wel elk jaar de totale waarde van de overheidsopdrachten van het voorafgaande jaar moeten bezorgen. Voor opdrachten onder de 3.000 euro geldt dit niet omdat dit een te grote administratieve last zou betekenen voor de aanbesteder.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten