Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Amper 11% van bouwbedrijven kan arbeiders aan onderwijs uitlenen

Afgelopen woensdag heeft minister Weyts een nieuw plan van aanpak gelanceerd om het lerarentekort op te vangen. Het wordt als werknemer eenvoudiger om als gastleraar een aantal uur per week voor de klas bij te klussen of werkgevers kunnen hun medewerkers tijdens de werkuren makkelijker ‘uitlenen’ voor een lesopdracht. Embuild Vlaanderen ging na wat de leden van dit initiatief denken.  

Embuild scholen

Uit de bevraging blijkt dat maar 11% van de aannemers de komende tijd arbeiders kan missen om in het onderwijs in te springen. Voor bedienden ligt dit percentage met 16% iets hoger. Frappant is dat de bereidheid het grootst is bij bouwbedrijven met minder dan 5 werknemers (16%). Uitlenen van bedienen is dan weer iets dat vooral de grotere ondernemingen wel haalbaar lijkt. Toch is er nog een zekere terughoudendheid bij de leden. Vooral het nijpende personeelstekort in de eigen sector wordt als grootste reden aangegeven (67%). 25% van de bouwbedrijven vreest ook voor een te grote administratieve en organisatorische last. Slechts 8% geeft aan het systeem niet interessant te vinden. Daar tegenover vindt 31% van de bouwbedrijven dat het zeker een meerwaarde biedt om de vakkennis en de expertise van ervaren medewerkers te delen met leerlingen en scholen. 23% ziet er een manier in om het bedrijf als toekomstige werkgever in de kijker te zetten. 13% beschouwt het dan weer als een manier om een wisselwerking te stimuleren tussen de lokale bouwbedrijven en de scholen in de nabije omgeving. Niettemin gelooft slechts 5% dat het initiatief het lerarentekort structureel zal oplossen. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten