Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Belgische bedrijven plannen extra mensen aan te werven

Uit een onderzoek van Acerta bij meer dan vijfhonderd Belgische bedrijven blijkt dat 69% van plan is om extra werknemers aan te werven. En dit ondanks de hoge loonkosten en de onzekere economische situatie. Slechts 26% verwacht mensen te moeten ontslaan. De arbeidskrapte blijkt wel een struikelblok om de aanwervingsambities waar te maken: drie op de vier bedrijven zitten met knelpuntfuncties die ze niet ingevuld krijgen.

AdobeStock_482404253

De energiecrisis en recordinflatie hielden onze economie vorig jaar in hun greep, maar ons land kon een recessie toch nipt afwenden. Dat stemt de bedrijven hoopvol voor de rest van 2023 en dat reflecteert zich op personeelsvlak. 74% verwacht dit jaar geen mensen te moeten ontslaan, 69% plant extra mensen aan te werven. Rekruteren wordt wel een uitdaging, want slechts 23% heeft niet te maken met knelpuntjobs. Bij 17% van de werkgevers zijn dat zelfs meer dan een kwart van de vacatures; bij 26% gaat het over 10 à 25% van de in te vullen functies. 

Opvallend is dat slechts 30% van de bedrijven er gerust in is dat hun beste werknemers zullen blijven. Vooral de grote werkdruk (32%), te weinig perspectieven op het vlak van loon (32%) en onvoldoende doorgroeimogelijkheden (18%) zijn de voornaamste redenen waarom personeelsleden zouden weggaan, aldus de bedrijfsleiders. De sterk gestegen loonkosten zetten de ondernemingen wel onder druk. De helft (51%) doet nu al specifieke inspanningen om de loonkosten in hun organisatie te beperken. Dit doen ze vooral door geen of minder opslag te geven (26%), ouderschapsverlof en tijdskrediet toe te kennen (18%), meer onbetaalde vakantie te laten opnemen (18%) of deeltijds werken te stimuleren (13%).

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten