Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) en de sociale partners van de bouwsector sluiten een samenwerkingsakkoord met het oog op het begeleiden van asielzoekers in de bouw. Daardoor kunnen asielzoekers op grote schaal worden ingeschakeld door bouwondernemingen. Dat gebeurt via Constructiv, een fonds voor bestaanszekerheid van en voor de bouwsector dat werkgevers en werknemers in de sector ondersteunt.

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk
De samenwerking past in het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ van staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Het doel is om via een centrale aanpak asielzoekers tijdens hun verblijfsprocedure te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De afgelopen maanden werden al projecten uitgerold met verschillende bedrijven. Sinds de lancering van het actieplan hebben al meer dan 50 bedrijven zich aangemeld bij Fedasil om samen te werken.
 
De samenwerking start met een eerste pilootproject bij bouwonderneming Louis De Waele. Ook in Vlaanderen en Wallonië volgen pilootprojecten, waarna verder verbreed wordt naar de hele bouwsector. Asielzoekers zullen op grote schaal geïnformeerd worden over de mogelijkheden om aan de slag te gaan in de bouwsector. Dat zal onder meer gebeuren door de organisatie van jobdagen, bedrijfsbezoeken en infosessies. 
 
Mogelijke kandidaten worden gescreend op vlak van motivatie, talenkennis, ervaringen, enz. Op basis daarvan kunnen asielzoekers onmiddellijk tewerkgesteld worden of georiënteerd worden naar het juiste beroep. Er wordt waar mogelijk of nodig ook voorzien in opleidingen rond technische vaardigheden, veiligheid, taal of zelfs het behalen van een rijbewijs.
 
Het samenwerkingsakkoord met de sociale partners bevat ook een ethisch handvest dat moet zorgen voor een correcte en kwaliteitsvolle relatie tussen werkgever en werknemer. Het legt afspraken vast onder meer rond veiligheid op het werk, het respecteren van werkuren, antidiscriminatie en  garandeert dat asielzoekers aan dezelfde arbeidsvoorwaarden worden tewerk gesteld als andere medewerkers in de bouwonderneming. 
 
“De sociale partners in de bouwsector juichen dit akkoord toe. Via deze samenwerking willen we zoveel mogelijk bouwbedrijven betrekken bij de aanwerving en opleiding van asielzoekers. Wij zijn ervan overtuigd dat zij in de bouwsector de nodige hefbomen, zullen vinden om snel een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze zich zowel op professioneel als op persoonlijk vlak ten volle ontplooien. Tevens biedt deze vorm van tewerkstelling een deel van de oplossing voor de krapte op de bouwarbeidsmarkt”, aldus Gianni De Vlaminck, voorzitter van Constructiv, in naam van de sociale partners bouw.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten