Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Creatief rekruteren: hoe maak je als aannemer het verschil met je wervingsaanpak?

In de bouwsector is de uitstroom al vele jaren groter dan de instroom. Dit zorgt ervoor dat de war for talent een war for people is geworden. En de toekomst ziet er niet meteen rooskleurig uit, want steeds minder jongeren kiezen voor voltijds bouwonderwijs. Om hun toekomst te bestendigen, zullen de bedrijven dus een creatieve wervingsaanpak moeten hanteren.

BK 2023 1 CM HR aanwerving 5
Orly & Endevoets

In een krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk om de aandacht te trekken en eruit te springen. Waarom niet eens kijken hoe andere sectoren het aanpakken? Er zijn best wel wat creatieve voorbeelden te vinden. Neem nu IKEA, dat jobaanbiedingen in bouwpakketten verstopte. Of Gamma, dat met humoristische vacaturetitels uitpakte, terwijl Synergie Belgium een interne wedstrijd lanceerde om de ideale aanwervingsvideo te bekomen – en zo meteen het nut van employer branding aanstipte.

Personeel als uithangbord

Elke werkgever is een merk op zich. Een bedrijf dat een aantrekkelijk en consistent imago uitstraalt, bepaalde normen en waarden hoog op de agenda zet en een fijne werkomgeving garandeert, beschikt doorgaans over gelukkige en bijgevolg trouwe werknemers – ambassadeurs in het beste geval – én vormt een interessante potentiële werkgever voor mensen die op zoek zijn naar een job. Een aangename, duurzame en uitnodigende bedrijfscultuur biedt kansen in de zoektocht naar versterking van het team. Daarom is het geen slecht idee om een rekruteringscampagne op te bouwen rond de huidige werknemers. Deurenfabrikant De Coene Products kwam ook tot die conclusie en ontwikkelde een bijzonder creatieve campagne onder de naam ‘De Deurduwers’ (zie kader). Ook in andere sectoren zoeken bedrijven het in een gelijkaardige richting. Op sociale media plaatst softwareontwikkelaar Hubspot zijn personeel in de spotlights onder de titel HubSpot Life, en verwijzingen naar de openstaande vacatures zijn daarbij nooit veraf. Heineken linkt op zijn beurt werknemersportretten aan sollicitatieformulieren op een uitgekiend interactief platform, en Coolblue trok ooit op 1 april de aandacht met de ludieke vacature van ‘pakketknuffelaar’.

Hulp van influencers?

En wat als bouwbedrijven nu eens influencers zouden inzetten om jonge arbeidskrachten te overhalen? Het Nederlandse uitzendbureau YoungCapital dat zich op jongeren richt, werkte dat idee alvast uit om de reeds succesvolle ‘Whatever Works. Work.’-campagne nog beter op de doelgroep en haar leefwereld af te stemmen. Influencers wéten waarmee ze bezig zijn. Met die insteek kregen ze geen voorgekauwd format aangeleverd, maar louter een strategie en gewenst eindresultaat. De geselecteerde influencers mochten vrij invulling geven aan de campagne, en dus kortom doen waarin  ze zo goed zijn. Een interessant concept voor rekruterende bouwbedrijven, dat zelfs naar de sectororganisaties en opleidingsinstanties zou kunnen worden doorgetrokken.

Als de berg niet naar Mozes komt …

Of het nu via influencers gebeurt of op eigen houtje: actief zijn op sociale media is een onmisbaar element in het wervingsverhaal van de bouwactoren. Je kan er erg veel kanten mee uit, van videovacatures tot targetting, maar vooral het basisprincipe is van tel: aanwezig zijn waar het doelpubliek zich bevindt. Vanuit dit uitgangspunt pakten bedrijven uit verschillende sectoren al uit met rekruteringsstandjes op festivals (meestal gekoppeld aan een of andere ludieke actie). Bouwbedrijven genieten trouwens een uniek voordeel: ze zijn doorgaans actief in het straatbeeld, en komen op die manier regelmatig in contact met potentiële arbeidskrachten. Het Nederlandse restauratiebedrijf Orly & Endevoets speelde daar prima op in door op hun steigerdoeken reusachtige (en vooral originele) rekruteringsboodschappen af te beelden.

Zet in op werkplekleren

De bouwsector kent ook een aantal aparte manieren om er aan de slag te gaan, zoals werkplekleren. “Het is belangrijk om deze systemen mee te nemen in de wervingscommunicatie naar jongeren toe”, aldus Kasper De Bree, HR-manager van projectontwikkelaar Danneels. De BouwIngroeiBaan, het meester-mentortraject en de individuele beroepsopleiding zijn geen nieuwe uitvindingen, maar misschien wel de meest efficiënte tools om de instroom gevoelig te vergroten. Werkplekleren, tevens een aandachtspunt in het nieuwe actieplan van vakvereniging Constructiv en de VDAB, past dan ook perfect bij de bouw, waar praktijkervaring immens belangrijk is. Voor bedrijven die vragen hebben over werkplekleren of bepaalde moeilijkheden ondervinden in het rekruteringsverhaal, staat Constructiv altijd klaar om te helpen. “Bel ons, want wij kunnen advies geven en de juiste linken leggen”, zegt directeur Vlaanderen Tatjana Samaey in deze. Contact leggen met scholen of opleidingscentra kan eveneens soelaas bieden, want ook stages en vormen van duaal leren vallen onder werkplekleren.

Drempels verlagen

Het inloopproces dat inherent is aan werkplekleren, kan bepaalde drempels verlagen. Ook meer algemeen is dat een belangrijk gegeven, dat je op meerdere manieren kan realiseren. Soms is het bijvoorbeeld geen slecht idee om de typische motivatiebrief achterwege te laten: een voorstelvideo kan dan interessant zijn, maar nog meer aangewezen als eerste stap is allicht een uitnodiging voor een verkennend gesprek waarin de motivaties en de wensen hoe dan ook naar boven komen. Sommige bedrijven kiezen er dan weer voor om jobdates te organiseren, waarbij geïnteresseerde werkzoekenden mogen langskomen om met enkele werknemers in dialoog te treden. Op die manier is ook de link met employer branding opnieuw gemaakt en het belang ervan in de verf gezet.

Hoopvol toekomstperspectief

De inspanningen op sectorniveau en de mogelijkheden die bouwbedrijven zelf hebben om niet bij de pakken te blijven zitten, zullen ook de komende jaren meer dan nodig blijven. De piek in de war for talent is  immers nog lang niet bereikt. En de problemen die er nu zijn, kunnen ook niet in een-twee-drie worden opgelost. Maar het geeft bedrijven tenminste munitie om de strijd aan te gaan. Ook Rome is tenslotte niet in één dag gebouwd …

Mogelijkheden van werkplekleren

De opties binnen het domein van werkplekleren zijn legio: jongeren kunnen gedurende een beperkte periode stage lopen bij een bouwbedrijf, maar ook opteren voor een traject van duaal leren. Daarbij wordt de tijd verdeeld tussen school (of opleidingscentrum) en de werkplek. Belangrijk bij duaal leren, is dat de onderneming een opgeleide (of over een pedagogisch attest beschikkende) mentor binnen de rangen heeft.

Ook de aangeduide verantwoordelijke in een meester-mentortraject, dat op een bredere doelgroep dan enkel jongeren is gericht, moet zo’n attest kunnen voorleggen of de opleiding hebben gevolgd. De meester-mentor begeleidt de nieuwe arbeider binnen dit programma voor een periode van één jaar. Naast het feit dat dit an sich al een bijzonder interessante formule is voor alle betrokken partijen, ontvangen bedrijven sectorale tussenkomsten en per meester-mentor een jaarlijkse premie van 1.000 euro.

Dankzij de BouwIngroeiBaan is het dan weer mogelijk om een onervaren arbeider effectief al een contract aan te bieden, maar gedurende anderhalf jaar (en opnieuw met de financiële ondersteuning van Constructiv) op te leiden tot een volwaardige werkkracht. Concreet gebeurt dat aan de hand van een opleidingsprogramma op maat en andermaal met de hulp van een aangestelde mentor. Dit systeem is mogelijk voor arbeiders jonger dan 27 jaar met minder dan een jaar ervaring in de bouwsector op de teller.

De VDAB, die tevens allerlei vormen van coaching voorziet, werkte op zijn beurt de individuele beroepsopleiding uit. Daarbij worden werkzoekenden maximaal zes maanden lang opgeleid in een bedrijf en krijgen ze na een succesvol traject een contract. In functie van het uiteindelijke loon ontvangen de betrokken arbeiders een vast maandelijks bedrag tijdens de opleidingsperiode.

Een ervaringsdeskundige aan het woord

“Ook wij hebben met de krapte op de arbeidsmarkt te maken”, bevestigt Kasper De Bree, HR-manager van projectontwikkelaar Danneels. “Ik probeer mij alvast niet meer blind te staren op het cv van een sollicitant, niet in het minst omdat opleidingen op zich in veel gevallen onvoldoende zijn. Mensen met ambitie om het vak te leren, die passen binnen het DNA van het bedrijf en de juiste ingesteldheid tonen, kunnen we perfect zelf opleiden en begeleiden. Zo’n traject duurt ook minder lang dan dat aan een hogeschool. We merken wel dat jongeren vaak anders naar een job kijken. Ter plaatse een opleiding kunnen krijgen, is een regelmatig terugkerende wens geworden. Daarom geven we in sommige vacatures duidelijk aan dat ervaring niet is vereist en dat we intern een inloopproces en opleiding voorzien. Dat blijkt wel aan te slaan bij jongeren, maar eveneens bij andere leeftijdscategorieën. Zo hadden we recent een vijftiger die een carrièreswitch beoogde en precies om die reden op onze vacature inging.”

De Coene Products wint de BCA Communication Award met De Deurduwers-campagne

Een mooi voorbeeld van hoe employer branding kan helpen bij het rekruteren van nieuwe medewerkers, vinden we bij De Coene Products. In de zoektocht naar een goede methode om het werknemersbestand aan te dikken, kwam de fabrikant van binnendeuren via een workshop met een panel van medewerkers uit bij een originele HR-campagne, gestoeld op de principes van employer branding. Het tweeledige doel: talenten rekruteren én aan boord houden.

De Coene Products werd bij de uitwerking van deze campagne bijgestaan door een agency. “Employer branding wordt steeds belangrijker in de war for talent”, klinkt het daar. “Door op de interne werksfeer in te spelen, is het mogelijk om drempels te verlagen, betere kandidaten aan te trekken en de vacatures sneller in te vullen. Retentie is een bijkomend objectief.”

Totaalconcept

“De campagne werd inhoudelijk en visueel aan het woord ‘deur’ opgehangen”, vertelt bestuurder Dries Vercauteren. “Op die manier zitten niet enkel onze producten in de naam verweven, maar ook de typisch West-Vlaamse eigenschap van willen deure doen. Jezelf een Deurduwer mogen noemen, zorgt ervoor dat je vakman- of vakvrouwschap wordt erkend.” Concreet ging het om een veelzijdige campagne die de medewerkers (de Deurduwers dus) op verschillende platformen in de spotlights plaatste.“Het grootste obstakel bij een dergelijke campagne is dat het management volledig uit zijn comfortzone moet treden”, vervolgt Evelyn Grymonprez van het bureau dat de campagne uitwerkte. “Als bedrijf moet je constant een beetje meer doen dan je eigenlijk van plan was. Uit de workshop bleek bijvoorbeeld dat een activiteit tijdens de werkuren bijzonder werd geapprecieerd door de werknemers. De beslissing om alles een hele namiddag stil te leggen, was niet evident, maar de teambuilding kwam er en werd een groot succes.” Meer dan 10.000 unieke websitebezoekers na zes campagnegolven, een enorm bereik en een groeiende community op sociale media, én een mooi aantal nieuwe rekruten: het is duidelijk dat deze campagne De Coene Products geen windeieren heeft gelegd. Bovendien oogt de toekomst rooskleurig voor De Deurduwers, aangezien de deurenproducent al volop aan een vervolgstuk werkt.

BK 2023 1 CM HR- deurduwers
Veerle Hoskens
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten