Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Orde van Architecten lanceert actieplan voor jonge architecten

De brandbrief ‘Voor een betere architectuursector’ klaagde eind vorig jaar de ongunstige arbeidsvoorwaarden en lage lonen van starters aan. De oproep vond brede steun. Ook de Orde van Architecten bleef niet doof voor de verzuchtingen van de jonge architecten.

BKBC - 2024-04-16T095422.054
Adobe Stock

In de oproep ‘Voor een betere architectuursector’ hekelden de jonge architecten en architectuurwerkers onder meer de lage erelonen en de slechte voorwaarden rond architectuurwedstrijden en overheidsopdrachten. Ook de Orde van Architecten zelf werd niet gespaard. 

De Orde bracht alle betrokken partijen samen, wat tot een actieplan leidde.

De Orde van Architecten gaat met een uitgebreide studie de ereloonproblematiek in kaart brengen. De eerste resultaten worden rond de jaarwisseling verwacht. 

De tweede pijler wil de toegang tot het beroep versterken. Een aantal quickwins kunnen tegen het einde van dit jaar ingevoerd worden. 

De derde pijler is de Orde die aan zichzelf werkt door te verjongen en te hervormen. In elke provinciale raad worden verkiezingen georganiseerd onder de stagiairs die nog minstens zes maanden stage moeten doorlopen en onder architecten jonger dan 30 jaar. Nog voor het bouwverlof lanceert de Orde een oproep om zich kandidaat te stellen.

Architecten spreken zich in twee memoranda ook uit over de beleidsprioriteiten van de volgende regeringen op vlak van architectuur en ruimtelijk beleid. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten