Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Vlaanderen pakt illegale tewerkstelling in de bouw aan

Voortaan is elk bouwbedrijf in de keten verplicht om bij onderaannemers die derdelanders tewerkstellen een aantal documenten op te vragen. Namelijk het paspoort, visum, A1-document en Limosa-document. Eenvoudig gesteld, alle documenten die nodig zijn om te bewijzen dat de arbeiders uit derdelanden hier gewettigd werken en verblijven.

BKBC - 2024-05-14T142909.620
Adobe Stock

De Vlaamse regering keurde een uitvoeringsbesluit goed dat het eerdere decreet Ketenaansprakelijkheid verder verfijnt. Vraagt een bouwbedrijf de documenten niet op en is er sprake van illegale tewerkstelling verder in de keten, dan krijgt het bouwbedrijf een sanctie. Dat gaat van een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 euro of met een administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 euro.

Bouwunie juicht de beslissing van de Vlaamse regering toe. “Illegale derdelanders leven hier in vaak erbarmelijke toestanden en krijgen niet het loon dat ze verdienen”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens. “We moeten elke vorm van sociale dumping en de daaraan gekoppelde oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven tegengaan. We zijn tevreden dat ook Vlaanderen met deze beslissing hieraan meewerkt. Temeer omdat de verplichting van Vlaanderen geen bijkomende administratieve rompslomp oplevert.”

Daarnaast stelt Bouwunie verheugd vast dat de Vlaamse regering onderzoekt of ze werk kan maken van een databank voor buitenlandse aannemers. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten