Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Human Resources

Vlaanderen pakt illegale tewerkstelling op bouwwerven aan

Vlaanderen gaat de illegale tewerkstelling van zogenaamde derdelanders op bouwwerven aanpakken. De Vlaamse regering werkte hiervoor een ontwerp van een nieuw decreet uit. Dat is nu klaar. Het decreet Ketenaansprakelijkheid verplicht Belgische bouwbedrijven om zich ‘als een voorzichtige en redelijke onderneming’ te gedragen. Bouwunie, de beroepsorganisatie van de zelfstandigen en kmo's uit de diverse deelsectoren uit de bouw, reageert tevreden.

Vlaanderen pakt illegale tewerkstelling op bouwwerven aan

Concreet moeten bouwbedrijven voortaan een aantal documenten, zoals een geldige verblijfsvergunning, een arbeids- of beroepskaart of een limosa-melding, opvragen. “In de praktijk doen onze bouwbedrijven dit al. We adviseren dit al jaren aan onze leden aan de hand van een eigen checklist en modeldocumenten. Voor de bonafide bouwbedrijven verandert dus maar weinig”, zegt Bouwunie-topman Jean-Pierre Waeytens.

Bedrijven die kunnen aantonen dat ze de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, worden niet geviseerd. Bouwunie noemt dit niet meer dan normaal. “Het kan niet de bedoeling zijn om bedrijven te straffen voor misbruiken begaan door mensen met minder goede bedoelingen lager in de keten”, aldus Waeytens. In die zin blijft de organisatie zich verzetten tegen elke vorm van ketenaansprakelijkheid.

Derdelanders zijn mensen van buiten de Europese Unie. Het aantal legale derdelanders op onze bouwwerven stijgt elk jaar. Jammer genoeg stellen sommige malafide Europese werkgevers daarnaast ook derdelanders illegaal tewerk. Naast de federale inspectiedienst die de bevoegdheid heeft om illegale detachering op te sporen en te sanctioneren, gaat Vlaanderen nu ook haar bevoegdheid opnemen om hieraan mee te werken door actiever illegale tewerkstelling op te sporen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten