Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

HVAC

De Ideale Wonng stapt in testproject voor energiebesparing

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning stapte als één van de eerste sociale woonmaatschappijen mee in een testproject met ThermoVault. Deze Belgische startup biedt een retrofit-oplossing voor de grootschalige sturing en regeling van elektrische boilers, accumulatoren en warmtepompen.  

De Ideale Woning stapt in testproject voor energiebesparing

In een eerste fase werden 57 sociale huurwoningen van De Ideale Woning in Edegem uitgerust met het systeem. Dit levert een energiebesparing op van meer dan 20%. Voor de huurder betekent dit een financieel voordeel van meer dan 100 € per jaar. Het is de bedoeling om de technologie van ThermoVault verder uit te rollen in de huurwoningen van De Ideale Woning.


Een klein toestelletje dat uit het zicht kan worden gemonteerd aan de verwarmingsketel of warmteboiler: meer heeft ThermoVault niet nodig voor zijn nieuwe oplossing. Hiermee gebeurt de slimme meting, analyse en automatische sturing van de elektrische water- en ruimteverwarming. Een groot voordeel is dat de modules universeel toepasbaar zijn op elk type elektrische boiler zonder dat er extra ingrepen of bijkomende installaties nodig zijn.


De tussentijdse resultaten tonen alvast een rechtstreekse energiebesparing van meer dan 20% op de elektrische verwarming van water en ruimteverwarming samen. Dit gebeurt zonder aan comfort in te boeten en zonder dat de eindgebruiker moet tussenkomen.
De technologie van ThermoVault maakt het zelfs mogelijk om een melding te ontvangen van een toestel dat buitensporig veel energie verbruikt (door kalkaanslag of verstopping bijvoorbeeld) of een lekkage vertoont.


De Ideale Woning wil zijn patrimonium prijsbewust verhuren. Dit komt er concreet op neer dat tijdens het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van de woningen alles in het werk wordt gesteld om de woon- en leefkosten voor de huurder zo laag mogelijk te houden. De woningmaatschappij toetst alle beslissingen af aan dit criterium. Daarom is, zeker in het licht van de huidige energiecrisis, de samenwerking met ThermoVault meer dan ooit belangrijk.


De slimme sturing van elektrische warmteboilers of accumulatoren kan de sociale huurder immers ook beschermen tegen toekomstige wijzigingen in de energieregelgeving en tariefwijzigingen. Als de woning over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, verhoogt het systeem bijkomend de zelfconsumptiegraad van de woning, wat de investering ten goede komt.


Het systeem is tevens compatibel met de dynamische energieprijzen die nu volop aan de orde zijn, alsook met het capaciteitstarief dat in de nabije toekomst in werking treedt.


De elektrische warmteboilers en accumulatoren beschikken bovendien over een heel grote opslagcapaciteit die gebruikt kan worden om het transmissienet in balans te houden. Ze kunnen dienst doen als virtuele batterij wat technisch gezien al perfect mogelijk is.
Door op korte, gepaste tijdstippen de consumptie uit te stellen of te vervroegen in het geval van onder- of overproductie, kan zo de balans tussen vraag en aanbod uitermate kostenefficiënt bereikt worden.


“Door de verwarmingsapparaten als opslagbatterij te gebruiken, kunnen particulieren mee helpen de transitie mogelijk te maken naar een duurzame, groene energievoorziening. In vergelijking met de thuisbatterijen die nu op de markt zijn, bieden wij tot vijf keer meer opslagcapaciteit tegen een kostprijs die vijftig keer lager ligt”, aldus Sandro Iacovella, de oprichter en bezieler van ThermoVault.
De terugverdientijd van het systeem bedraagt momenteel minder dan vier jaar, enkel en alleen op basis van de intelligente sturing die stralingsverliezen reduceert, inclusief hardware en cloud-gebaseerde sturing.


De Ideale Woning gaat deze oplossing gaandeweg voorzien in al haar huurwoningen met elektrische boilers. In totaal gaat het om meer dan 130 bijkomende woningen die dit jaar hiermee uitgerust worden.
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten