Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

HVAC

Plaatsen of vervangen van stookolieketels verboden vanaf 2022

De plenaire vergadering van het Vlaamse parlement keurde zopas een voorstel van decreet goed van de Vlaamse parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) om een verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels in te voeren vanaf januari 2022. Dit verbod geldt enkel als een aardgasnet in de straat aanwezig is. “We zijn verheugd dat de meeste partijen zich aansluiten bij dit decreet. De eerste stap is altijd de moeilijkste om te zetten, maar het is beter een kleine stap te zetten dan helemaal geen stap”, aldus de indieners.

Verbod op de vervanging
©Mister G.C. - stock.adobe.com
Zowel het Vlaamse regeerakkoord als het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) zetten in op het fors verminderen van de CO2-uitstoot in alle sectoren, waaronder dus ook de (niet-)residentiële gebouwensector. Daarom dienden de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet in waardoor het vanaf 1 januari 2022 niet langer mogelijk is om een stookolieketel te vervangen door een andere stookolieketel, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Het vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmingsinstallatie, zoals de branderkop, kan wel nog. Voorts voorziet het decreet in de uitbouw van een databank energieproductie, opdat men meer zicht krijgt op de gebruikte hoofdverwarming per gebouw.
 
“We zien dat er in nieuwbouw ongeveer 37 stookolieketels per jaar worden geplaatst, ofwel in 0,12% van het totaal aan nieuwe gebouwen per jaar. Bij ingrijpende energetische renovaties gaat het om acht stookolieketels per jaar. Dat is in 0,37% van het totaal. De impact voor burgers is dus klein, terwijl dit verbod een groot effect kan hebben op zowel klimaat als bodemkwaliteit”, stellen de indieners.
 
Studies tonen volgens de parlementsleden dat van alle brandstoffen stookolie het meest vervuilend is. Daarom willen ze weg van deze fossiele brandstof. “Ondanks een dalende trend had stookolie in 2019 nog steeds een aandeel van 35% in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet-residentiële gebouwensector en een aandeel van 10% in de totale niet-ETS broeikasgasemissies in Vlaanderen. Een uitfasering van stookolieketels kan dus een aanzienlijke bijdrage leveren tot de Vlaamse niet-ETS reductiedoelstelling op korte (2030) en lange (2050) termijn”, besluiten de indieners van het voorstel.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten