Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

In -en aankoop

Ons Dak bouwt 184 sociale woningen in Maaseik

Woonmaatschappij Ons Dak wil in Maaseik een volledig nieuwe woonwijk met 184 sociale woningen bouwen. Hiervoor wordt in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester een studieopdracht uitgeschreven. Daarin is ook het aanleggen van de wegenis en de private, collectieve en publieke buitenruimtes begrepen. Het bouwbudget wordt geraamd op 28 miljoen euro (woonprogramma) en 750.000 euro voor de omgevingsaanleg, zonder btw. Kandidaat-ontwerpers kunnen zich aanmelden vóór 24 februari om 11 uur via vlaamsbouwmeester.be.

Ons Dak bouwt 184 sociale woningen in Maaseik3
Team Vlaams Bouwmeester / Tim Van de Velde

De nieuwe woonwijk krijgt de naam ‘Steenhoven’. De site ligt langs de Dirk Boutsstraat, Van Eycklaan en Rode Kruisstraat en bevindt zich tussen de bestaande woonwijk Relindis, de sportterreinen van de stad en de steenfabriek van Wienerberger. De totale oppervlakte van het te ontwerpen terrein (bestaande bebouwing en openbaar domein inbegrepen) bedraagt ongeveer 36.000 m². Het volledige terrein is eigendom van Ons Dak. De stad blijft of wordt eigenaar van het openbare domein. Door de schaal van het omvangrijke project wordt gedacht aan een collectief verwarmingssysteem (warmtenet) met geothermie. Het project wordt omwille van zijn schaal en de beoogde vervangingsbouw best gefaseerd uitgevoerd.

De woonmaatschappij zoekt een gedreven ontwerpteam met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke ruimte. Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor de architecturale vertaling van het masterplan met een weldoordachte inpassing in het landschap. De volumes en het aantal bouwlagen moeten in overeenstemming zijn met de omgeving en de geldende voorschriften. 

Ons Dak bouwt 184 sociale woningen in Maaseik2
Team Vlaams Bouwmeester / Tim Van de Velde
Ons Dak bouwt 184 sociale woningen in Maaseik1
Team Vlaams Bouwmeester / Tim Van de Velde
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten