Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

In -en aankoop

Sociale woningen asbestveilig tegen 2029

Met het protocol ‘asbestveilige sociale woningen’ streeft de sociale huisvestingsector ernaar om tegen 2029 sociale woningen asbestveilig te maken. Hierbij staat asbestinventarisatie voorop. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal sociale woningen in groep inventariseren. Vervolgens kan de sector die bevindingen in het asbestattest meenemen in de voorziene renovatietrajecten. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ondersteunt hierin zijn protocolpartners Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ook inhoudelijk met communicatie en asbestexpertise bij voorbeeldbestekken.

Sociale woningen asbestveilig tegen 2029

Binnen de uitvoering van het Actieplan Asbestafbouw nemen zowel hogere als lokale overheden hun voorbeeldrol op om gebouwen asbestveilig te maken. Zo organiseren zij bijvoorbeeld inzamelprojecten voor asbestcement aan huis voor burgers. Het asbestattest biedt sinds 23 november 2022 het nodige inzicht waar zich welke asbestrisico’s bevinden in gebouwen. De sociale huisvestingssector voert momenteel een ambitieus programma uit om sociale woningen doorgedreven te renoveren en hen klaar te maken voor de toekomst. Kwaliteitsvol wonen in een energieperformante sociale woning betekent ook dat die woning asbestveilig moet zijn.

In talrijke oudere panden in Vlaanderen zal asbest worden gevonden. In vele gevallen vormt de aanwezigheid ervan op zich geen gevaar, maar er moet wel uiterst zorgvuldig met de kankerverwekkende stof worden omgesprongen. In Vlaanderen zit naar schatting nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in 2,7 miljoen gebouwen. Tot het gebruik ervan in 2001 werd verboden, werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen. Zo werd het in bouwmaterialen verwerkt omwille van zijn brandwerende en isolerende eigenschappen of als wapening in cement. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten