Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

In -en aankoop

Vlaams-Brabant steunt lokaal woonbeleid met ruim 2,3 miljoen euro

De provincie Vlaams-Brabant gaat de komende drie jaar de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor lokaal woonbeleid financieel blijven ondersteunen. Ze trekt hier 2.327.400 euro over drie jaar voor uit. De provincie blijft ook deelnemen aan het lokaal woonoverleg in de gemeenten die deel uitmaken van de samenwerkingsverbanden die het lokaal woonbeleid coördineren en de Vlaamse en provinciale beleidsdoelstellingen realiseren. Die worden sinds 2008 door Vlaams-Brabant ondersteund. Ze is hiermee de enige provincie die financiële middelen voorziet boven op de basismiddelen vanuit Vlaanderen.

Een woonconsulent geeft advies over wonen in de regio.

Vlaams-Brabant steunt lokaal woonbeleid met ruim 2,3 miljoen euro
Provincie Vlaams-Brabant

Een deel van dat budget is bedoeld voor de basiswerking van de lokale woon- en energieloketten. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen over wonen en energie. Daarnaast zijn er in de afsprakennota’s ook specifieke acties opgenomen. Zo wil de stad Tienen vooruit lopen op de steeds duurder wordende bouwmaterialen en de vele renovaties die zich opdringen voor veel eigenaars. De stad zal een promotiecampagne voeren over circulair bouwen en de oprichting van een materialenbank onderzoeken. 

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband ‘Wonen aan de Dijle Noord’ zal in de gemeenten van haar werkingsgebied extra werk maken van de activering van leegstaande woningen. De gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo zullen ook aangespoord worden om minstens één extra sociale woning te creëren door via het voorkooprecht een goedgelegen leegstaand pand aan te kopen en dit sociaal te verhuren. Daarbij worden zowel de leegstand als het tekort aan sociale woningen aangepakt.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten