Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Grondverwervingen nodig voor aanleg ovonde in Kaulille

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om het kruispunt van de Kettingbrugweg, de Fabriekstraat (N747), Kaulillerdorp, de Bosschelweg, de Steenweg op Kleine Brogel (N747) en de Lillerbaan in Kaulille aan te pakken. Het kruispunt wordt omgevormd tot een vijfarmige ovonde (ovale rotonde). Rondom komen vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen die het kruispunt overzichtelijker en veiliger maken en ook de doorstroming verbeteren. 

Grondverwervingen nodig voor aanleg ovonde in Kaulille
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Voor de ovonde en de vrijliggende fietspaden is extra openbare ruimte nodig. Dit najaar start AWV met de grondverwerving van enkele voortuinstroken. De eigenaars worden persoonlijk gecontacteerd en geïnformeerd. De werken starten ten vroegste in de tweede helft van 2024, afhankelijk van het verloop van de nodige procedures.  
 
Dit project op een drukke kruising wil een overzichtelijker kruispunt, meer fietsveiligheid en betere algemene verkeersdoorstroming creëren. Een ovonde met vijf armen is volgens het AWV de beste oplossing voor het kruispunt in Kaulille. Ook de Bosschelweg zal aansluitenn op de ovonde. De Lillerbaan vormt nog steeds een T-kruispunt met de Steenweg op Kleine Brogel. Het verkeer komende van Kleine-Brogel dat richting Sint-Huibrechts-Lille rijdt, keert straks via de ovonde. 
 
Het middeneiland van de ovonde wordt ingericht als bufferbekken, voor de infiltratie van hemelwater. Rioolbeheerder Fluvius gaat gescheiden riolering aanleggen. Elke eigenaar in de projectzone zal op zijn eigen perceel moeten zorgen voor een gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Een afkoppelingsdeskundige komt gratis technisch advies verlenen en helpt bij de premieaanvraag. 
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten