Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg nv. Vlaanderen start een marktverkenning om de aanpak voor te leggen aan de sector, vooraleer volgend jaar de marktprocedure op te starten voor het aanstellen van een pps-opdrachtnemer. Nog deze legislatuur wordt de toewijzing van het contract aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen
Martijn Van Dijk
In tegenstelling tot een klassieke openbare aanbesteding, waarbij de overheid alles ontwerpt en voorschrijft, bundelt een pps de krachten met private ondernemingen om tot een goed resultaat te komen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. Deze vorm van pps heet dbfm, wat staat voor design, build, finance en maintain. 
 
Vlaanderen telt ongeveer 200 bruggen in slechte toestand. Ongeveer de helft kan hersteld of gerenoveerd worden, de overige bruggen moeten volledig vernieuwd of vervangen worden. Naast de bruggen die via pps worden aangepakt, is er ook de lijst van prioritaire kunstwerken (lpk). Deze bruggen worden de eerstkomende jaren via een klassieke aanbesteding hersteld, gerenoveerd of vernieuwd. Naast het huidige pps-traject zal de Vlaamse overheid ook een gelijkaardige samenwerking opzetten met de privésector voor de vervanging van een dertigtal beweegbare bruggen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil deze legislatuur 1,6 miljard euro investeren in renovatie en vernieuwing van infrastructuur. 
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten