Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Grup leidingstraat Antwerpen-Albertkanaal-Ruhrgebied stopgezet

De Vlaamse regering zet het lopende gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (grup) voor de leidingstraat Antwerpen-Albertkanaal-Ruhr stop. Na de vele inspraakreacties en extra onderzoek is het voor op Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir duidelijk dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden. Dat is nodig om alle onteigeningen voor gebouwen en natuurschade maximaal te voorkomen, en de leidingstraat volledig in te zetten voor de klimaat- en energietransitie richting minder fossiel.

Grup leidingstraat Antwerpen-Albertkanaal-Ruhrgebied stopgezet

Omdat er echter nog teveel onduidelijkheid is over de concrete benutting van de leidingstraat door de industrie, komt er geen doorstart van het project tot wanneer de industriële partners hun intenties en timing concretiseren voor het gebruik van de leidingstraat voor nieuwe leidingprojecten, voor het gebruik van leidingen in partnerschap en voor het beheer ervan (privaat, publiek of gemengd), de financiering van de leidingstraat en het nodige flankerende beleid. 

In de oorspronkelijke startnota waren drie mogelijke tracés opgenomen. Uit ruimtelijk onderzoek van deze tracés werd intussen duidelijk dat het mogelijk is de impact op woningen, bedrijven, natuur en bos sterk te beperken door tracé-aanpassingen. Mits grondige aanpassingen op het noordelijke en zuidelijke tracé zijn zelfs geen onteigeningen van woningen of bedrijfsgebouwen nodig. Bij het centrale tracé kan dat niet. Daarom sloot Demir dit tracé ook al volledig uit. Er bleven dus enkel nog het noordelijke en zuidelijke tracé over en daardoor sowieso niet langer gelegen op het grondgebied van Beringen, Dilsen-Stokkem, Hasselt, Leopoldsburg, Maaseik en Zandhoven. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten