Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Guy Vloebergh is intendant voor Ventilusproject

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir heeft Guy Vloebergh aangesteld als intendant voor het Ventilusproject van Elia. De geplande hoogspanningsverbinding Ventilus, die zorgt voor netversterking en de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren, kreeg de voorbije maanden stevige tegenwind in West-Vlaanderen. Vloebergh moet als neutraal figuur in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid in overleg gaan met alle betrokkenen en zoeken naar heldere antwoorden op alle openstaande vragen.

Ventilusproject
De Vlaamse regering kiest Vloebergh voor zijn 35-jarige ervaring in het regisseren van complexe planningsprocessen. Vorig jaar was hij ook al even begeleider van de werkgroepen met verschillende stakeholders inzake de technologie voor het project. Ventilus is naar verluidt goed voor een investering van zowat 500 miljoen €. Elia wil in 2023 een vergunningsaanvraag indienen om bij goedkeuring de werkzaamheden in 2024 te laten starten. De oplevering volgt dan in 2027. (%%ARTICLELIE:38434%%https://www.bouwkroniek.be/article/ventilusproject-onafhankelijke-intendant-moet-antwoorden-geven.38434%%/ARTICLELIE:38434%%)
 
De nood aan een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen wordt door weinigen in twijfel getrokken, net als de nood aan het aan land brengen van de windenergie van de Noordzee. “Hoe en waar het Ventilusproject exact invulling kan geven aan die doelstellingen en welk flankerend beleid daar tegenover moet staan, daar is minder eensgezindheid over”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 
De weerstand is nu vooral geconcentreerd in Zedelgem en de gemeenten langs de E403 in de zoekzones die werden opgenomen in de startnota, waar eventueel een nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Op basis van de inspraakreacties in de procedure kunnen er nog andere trajecten bijkomen. Door de aard van de procedure zal het aantal betrokken gemeenten en inwoners dus nog toenemen alvorens er een gemotiveerde keuze kan gemaakt worden. Onder meer burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stellen zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen van Elia. Zelf zakte Demir enige tijd geleden af naar Zedelgem om te praten met buurtbewoners en had ze overleg met burgerbewegingen en initiatiefnemer Elia.
 
Hoewel de federale regering bevoegd is voor de offshore windmolenparken, zijn de vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen een exclusieve Vlaamse bevoegdheid. Verschillende federale ministers verkondigden dat de Vlaamse regering de vergunning simpelweg snel moet afleveren. “Maar zo werkt het niet”, zegt Demir. “Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er nog veel te veel vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Daar mag niet te snel overheen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen.”
 
Daarom kondigde de minister eerder al aan dat ze een intendant zou aanstellen. Ze is van mening dat geen verdere stappen mogelijk zijn in het dossier zonder extra overleg om het vertrouwen te (her)winnen. Bovendien moeten er heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en te formuleren en informatie op een transparante, heldere manier tot bij elke betrokken burger of stakeholder te brengen. De intendant opereert onafhankelijk en krijgt van de Vlaamse regering het mandaat om tijdens een (verlengbare) aanstelling van zes maanden het Ventilus-project terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstraject. De intendant staat in voortdurende dialoog met minister Zuhal Demir.
 
Guy Vloebergh is sinds 1984 actief op verschillende beleidsniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Hij is docent voor de masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, lid van de onderwijscommissie en van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de UAntwerpen. Hij was stichtend voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en vice president en treasurer van de International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).
 
Door zijn jarenlange ervaring is hij perfect op de hoogte van het inzetbare instrumentarium in complexe planningsprocessen en heeft hij een goede kennis van procesarchitectuur, het betrekken van stakeholders en het creëren van draagvlak ter voorbereiding van de besluitvorming. Zo was Vloebergh van 2009 tot 2020 grensmanager van het grensoverschrijdende strategische project Albertknoop (Maastricht-Lanaken) en was hij nauw betrokken bij het strategische plan voor de Gentse Kanaalzone, het nieuwe Ontwikkelingsplan voor de Antwerpse Haven en het complexe project Extra containercapaciteit Antwerpen.
 
“Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er voorbijgegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. Guy Vloebergh krijgt de opdracht de bezorgdheden te capteren, moet zorgen dat ermee rekening wordt gehouden in de procedure en moet bovenal ervoor zorgen dat iedereen concrete antwoorden krijgt op zijn of haar vragen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten”, besluit Demir.
 

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten