Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Renovatie viaduct Huccorgne sneller klaar

De renovatie van het viaduct van Huccorgne, op de autosnelweg E42/A15 tussen Luik en Namen, is vroeger klaar dan voorzien. Op zondag 30 juli was de snelweg opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben twee jaar geduurd.

Huccorgne Viaduct (1)

Het viaduct van 547 meter lang en 60 meter hoog krijgt dagelijks gemiddeld 60.000 voertuigen over zich heen. Het bestaat uit twee parallelle structuren, één in de richting van Luik en de andere in de richting van Namen. De renovatie bestond uit de vervanging van de liggers, het dek en de ondersteunende structuur. Ook de waterdichting en verharding werd vernieuwd en er kwamen geluidsmuren. 

Strakke timing en planning

De voorbereidende werken gingen van start in augustus 2021. In januari 2022 begonnen de renovatiewerken in de richting Namen-Luik. Die waren klaar in juli 2022. De rest van het jaar werd besteed aan het herstel van de brugpijlers. In januari 2023 tenslotte, werd de renovatie van het viaductdek in de richting Luik-Namen aangepakt, en ook dat is nu achter de rug. 

De verkeershinder tot een minimum beperken, vormde een grote uitdaging. Dankzij een nauwgezette planning bleven tijdens het hele project twee rijstroken per richting beschikbaar. 

“Timing en planning waren essentieel bij dit project, omdat het verkeer te allen tijde gevrijwaard moest worden”, zegt Jean-François Deswijsen, Operations Manager Wallonië-Luxemburg. “Dankzij onze planning konden we ervoor zorgen dat de verkeershinder tot een minimum beperkt bleef. We zijn er trots op dat we zelfs iets eerder dan gepland klaar waren. Het project was zeer goed voorbereid en er was een uitstekende communicatie en samenwerking tussen de partners SOFICO/SPW, ARCADIS en SECO. Dat is van essentieel belang voor grote infrastructuurprojecten, waarbij het tijdschema strak is en onvoorziene uitdagingen onvermijdelijk zijn.”

Belangrijke mijlpaal voor het wegennet

Een andere uitdaging was het verwijderen en vervangen van 72 betonnen liggers, elk 30 meter lang en 60 ton zwaar. Dit werk werd uitgevoerd met de grootste kranen die beschikbaar waren en die de liggers tot een hoogte van 60 m konden hijsen.

Jean-François Deswijsen: “Op winderige dagen werd de wind elk uur gemonitord om te zien of het werk veilig kon gebeuren. Als het te hard waaide, werd het werk uitgesteld tot ‘s avonds of ‘s nachts, zodat we de planning konden aanhouden.”

De voltooiing van het renovatieproject is een belangrijke mijlpaal voor het wegennet in het Waalse Gewest. Het project zorgt ervoor dat het viaduct de weggebruikers nog vele jaren van dienst kan zijn.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten