Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Roadmap voor betere transnationale waterveiligheid

Naar aanleiding van de Europese Watertop over transnationale waterveiligheid hebben Europese waterbeheerders en kennisinstellingen zich verenigd om de dringende behoefte aan verbeterd beheer van transnationale waterveiligheid aan te pakken.

BKBC (78)
Adobe Stock

De recente overstromingen en watertekorten in de Benelux-regio en daarbuiten onderstrepen de urgentie van proactieve, gezamenlijke benaderingen op het niveau van het stroomgebied. De aanbevelingen na deze gebeurtenissen, zoals ’Weerbaar Waterland‘ in Vlaanderen en soortgelijke initiatieven in aangrenzende regio's, benadrukken de noodzaak van gezamenlijke actie.

De ‘Roadmap voor Betere Transnationale Waterveiligheid’ schetst specifieke doelen, principes en acties om de transnationale waterveiligheid te verbeteren. Belangrijke elementen zijn onder meer:

  • Het uitvoeren van stresstests van extreme weersomstandigheden in transnationale rivierbekkens.
  • Het aannemen van een op risico gebaseerde en gebiedsgerichte projectbenadering voor grensoverschrijdende rivierbekkens, met maatregelen van bron tot monding.
  • Het versterken van vroegtijdige waarschuwingssystemen door gegevensuitwisseling en gezamenlijke forecasting.
  • Het oprichten van grensoverschrijdende gebiedscoalities en het faciliteren van financiering voor waterveiligheidsprojecten.
  • Het stroomlijnen van vergunningsprocedures en het uitwisselen van beste praktijken om projectimplementatie te versnellen.
  • Het voortzetten van transnationale kennisnetwerken en uitwisselingsprogramma's om beste praktijken te delen.

De roadmap dient als leidraad voor nauwere transnationale samenwerking, waarbij veerkracht en duurzaamheid in waterbeheer worden bevorderd. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten