Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Site Zelzatetunnel duurzaam aangepakt

Wie via de E34 van Gent naar Antwerpen rijdt (of omgekeerd) moet door de Zelzatetunnel. Hoewel de tunnel dateert van 1968, wist die de tand des tijds behoorlijk te doorstaan. De goede staat ervan staat echter in schril contrast met de onbemande, identieke technische gebouwen aan weerszijden. Al komt hier binnenkort verandering in.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-31T120251.852
Witteveen+Bos

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) renoveert ingenieursbureau Witteveen+Bos beide dienstgebouwen. Hoognodig, want vooral de gevelpanelen zijn beschadigd en brokkelen af. Door de brokstukken op te vangen in containers was er tot nu toe geen risico voor het verkeer of de omgeving, maar de situatie was niet langer houdbaar.

Gevelbekleding opgefrist 

De gevelbekleding wordt nu grondig aangepakt. Al verandert er structureel niet veel, de oorspronkelijke hiërarchie en symmetrie bleven bij de restauratie het uitgangspunt. De huidige panelen worden vervangen door vlakke, blauwe sandwichpanelen die verticaal geplaatst worden. Elk paneel wordt daarbij voorzien van een vin om zettingen op te vangen, wat zorgt voor een dynamisch gevelbeeld. Verder kozen de ontwerpers voor zwarte, aluminium ramen. 

Ter hoogte van de traphal worden prefab wandelementen in licht, glad beton aangebracht in stroken. De trappenkoker krijgt zo een meer hedendaags uitzicht en komt prominenter in beeld. Wat het uitzicht van de gebouwen voor passanten een stuk verfraait.

De ventilatieschacht wordt afgewerkt met roosters met horizontale lamellen in aluminium. Die worden zo gericht dat vogels geen toegang krijgen én de inkijk vanaf de autosnelweg wordt beperkt.

Interne facelift

Het renovatietraject gaat ook verder dan een loutere opfrissing van gevels. Beide technische gebouwen krijgen intern een volledige facelift. Daar bevinden zich tal van technieken die de tunnelventilatie, hoog- en laagspanningsinstallaties en waterpompen regelen. Deze worden gemoderniseerd, de ventilatieschachten en bedrading worden vernieuwd. Ook worden beide gebouwen gecompartimenteerd in het kader van passieve brandveiligheid.

Duurzame tunnelverlichting 

Op het complex Zelzate West waar de E34 en R4 elkaar kruisen, installeert Witteveen+Bos in opdracht van AWV ook een windmolen en zonnepark. Tunnels zijn immers echte energieslurpers: de lichten branden er altijd en ook de ventilatie draait continu. Via een middelgrote windmolen en 5.000 m² aan zonnepanelen wordt de energievoorziening voor twee tunnels — Zelzatetunnel en Debbautstunnel — binnenkort dus duurzaam en zelfvoorzienend. 

Windmolen en zonnepanelen werden zo ingepland dat de impact op de buurt en de omwonenden gering of onbestaand is. Mits goede resultaten kan dit pilootproject ook voor andere tunnels worden uitgerold.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten