Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Start aanbesteding fiets- en wandelbrug over de Schelde in Antwerpen

De raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv en het college van schepenen en burgemeester van de stad Antwerpen keurden deze week de selectieleidraad voor de aanbesteding van de fietsen wandelbrug goed. Deze beslissing markeert het officiële startschot voor de aanbestedingsprocedure, waarbij via een Europese aanbesteding naar kwalitatieve bouwteams wordt gezocht voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de brug.

Ontwerp zonder titel (49)
De Vlaamse Waterweg

De aanbesteding omvat niet alleen de Scheldebrug zelf, maar samen met de noodzakelijke stabilisatie van de kaaimuur en de verhoging van de waterkering wordt de kaaivlakte omgevormd tot een bijzondere publieke plek: een nieuwe park- en pleinruimte en een multifunctioneel gebouw zullen van de directe omgeving van de brug een permanent levendige plek maken. Daarnaast maken de bouw van een noodwachtplaats en andere nautische veiligheidsmaatregelen deel uit van het project. 

Duurzame modal shift

Vlaanderen heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in het beleid. Dat blijkt ook uit de nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen. Deze legislatuur trok minister Peeters maar liefst 1,4 miljard euro uit voor veilige en comfortabele fietspaden. “De Scheldebrug is een cruciaal project in het kader van het Toekomstverbond. Het zal niet alleen de mobiliteit voor de actieve weggebruikers o.a. onze fietsers en voetgangers enorm verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzame modal shift in de regio’s Antwerpen en Waasland. Investeringen als deze zijn broodnodig als we zien dat de Vlaming steeds meer fietst en dat de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig is. Zo zien we dat 18% van onze verplaatsingen al met de fiets gebeurt. We streven ernaar om in 2029 de Schelde te kunnen kruisen via deze nieuwe brug, waardoor de reistijd voor veel fietsers aanzienlijk wordt verkort”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.Hefboom voor economische ontwikkelingenKoen Kennis, schepen van Mobiliteit van stad Antwerpen vult aan: “Antwerpen en de Antwerpse regio hebben nood aan meer Schelde kruisende capaciteit. De brug is een belangrijk puzzelstuk voor onze modal shift en zal samen met de nieuwe Scheldetunnel ten noorden van het centrum de fietsring rond de stad compleet maken. De Scheldebrug en de heraangelegde publieke ruimte rond de brug zullen bovendien een hefboom worden voor heel wat ontwikkelingen op het vlak van lokale economie, recreatie, horeca, evenementen, sport en spel en zelfs toerisme. En ze zal een nieuw baken toevoegen aan de rede van Antwerpen.”

Geïntegreerde aanpak

"Via dit DesignBuildMaintain-contract kiezen we voor een geïntegreerde aanpak. Op deze manier wordt de kennis van ontwerpers én aannemers gecombineerd om tot een innovatief en kostenefficiënt ontwerp te komen. Door ook het 25-jarige onderhoud van de brug in de aanbesteding te integreren worden zij eveneens gestimuleerd om tijdens het ontwerpen en de bouw al rekening houden met het latere onderhoud. Zo realiseren we een onderhoudsvriendelijke en betrouwbare brug voor én fietsers én de scheepvaart, en houden we onze rivieren en kanalen steeds bereikbaar.“: stelt Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv.

In de eerste fase, de selectiefase, zal een Europese aanbesteding voor bouwteams worden gepubliceerd. Deze teams, bestaande uit brug- en landschapsontwerpers, aannemers, milieudeskundigen en andere experts, worden uitgenodigd om zich uiterlijk op 12 maart2024 (13u) kandidaat te stellen. De opdracht wordt na het kerstverlof gepubliceerd. 

 Na het ontvangen van de kandidaatstellingen zullen De Vlaamse Waterweg nv en stad Antwerpen gezamenlijk de vier beste bouwteams selecteren. In de zomer van 2024 zullen deze teams de gunningsleidraad ontvangen, het technische lastenboek waaraan de brugontwerpen moeten voldoen. In verschillende rondes zullen de geselecteerde bouwteams hun ontwerpen en offertes indienen en verbeteren, waarna het effectieve brugontwerp dat vervolgens gebouwd zal worden, gekozen wordt.

De Scheldebrug is het allereerste leefbaarheidsproject van het Toekomstverbond dat wordt aanbesteed. Stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv slaan de handen ineen voor deze gezamenlijke aanbesteding, waarbij De Vlaamse Waterweg nv optreedt als de aanbestedende overheid. De definitieve aannemer zal worden geselecteerd in 2025 en als alles goed verloopt, starten de bouwwerkzaamheden in 2026. Het doel is dat we in 2029 voor het eerst over de Scheldekunnen fietsen. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten