Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Infrastructuur

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Volgend jaar wordt het onderhoudsbudget van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met 23 miljoen euro verhoogd, waardoor het totale budget 181 miljoen euro bedraagt. Een groot deel van dat extra geld gaat naar het onderhoud van fietspaden. Het gaat om kleine ingrepen die nodig zijn voor de verkeersveiligheid, zoals het vaker afgraven van bermen om na regenbuien plassen op fietspaden te voorkomen en het snoeien van hagen langs fietspaden. 

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud
In 2023 wordt tevens een groot deel van de verfmarkeringen op gewestwegen vernieuwd. Ook wordt extra werk gemaakt van kleinere plaatselijke herstellingen van het wegdek. Verder worden ook verkeerslichten vaker gecontroleerd. Tunnels en hun elektrische installaties zoals ventilatoren, pompen en verlichting kunnen vaker worden gereinigd en gecontroleerd op technische defecten, wat de veiligheid opdrijft en de kans op onverwachte dringende structurele ingrepen beperkt.
 
Elk jaar is een pak geld nodig voor de structurele vernieuwing en heraanleg van wegen, fietspaden, bruggen en tunnels. Ook installaties op en naast de weg worden vernieuwd, waaronder slimme verkeerslichten aan kruispunten, extra verlichting aan oversteekplaatsen en nieuwe trajectcontroles. Even belangrijk zijn de middelen die gaan naar het onderhouden van deze infrastructuur en installaties. Voor het eerst sinds 2013 worden nu de onderhoudsbudgetten verhoogd. In 2023 gaat het om een stijging met ongeveer 15% ten opzichte van 2022. Het AWV staat in voor het beheer en onderhoud van 7.000 km gewest- en autosnelwegen en 7.700 km fietspaden. 
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten