Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Leveringen op de werf collaboratief beheren door kitting

Kitting past perfect in de lean-filosofie van continue verbetering van de bedrijfsorganisatie. Deze logistieke oplossing wil tijdverlies beperken door de leveringen collaboratief te beheren. Ook wil ze de werken vlotter laten verlopen door het voorraadbeheer uit te besteden en de voorbereiding, het transport en de verlading van de materialen te stroomlijnen.

Ontwerp zonder titel (70)
Buildwise

Kitting bestaat erin om verschillende componenten die afkomstig zijn van één of meerdere leveranciers en die nodig zijn voor het uitvoeren van één of meerdere taken in één enkele verpakking te verzamelen. Deze ‘kits’ kunnen vervolgens rechtstreeks op de betrokken werf geleverd worden. Zo zou een afwerkingsbedrijf op elk van zijn werven over een pallet kunnen beschikken met de exacte materialen die nodig zijn voor de werken. Bovendien kunnen de materialen per kit geleverd worden naarmate de werf vordert.

Kitting kan op verschillende manieren aangepakt worden:

  • individueel, op het niveau van elk bouwberoep, voor een optimale uitvoering van de specifieke taken voor vooraf geïdentificeerde zones
  • collaboratief, door op eenzelfde pallet pakketten te verzamelen die bestemd zijn voor verschillende bouwberoepen
  • voorgemonteerd, om de uitvoering op de werf te versnellen.


De kits kunnen op verschillende plaatsen samengesteld worden:

  • rechtstreeks bij de leveranciers (voor zover ze de hele bestelling kunnen leveren)
  • in de opslagplaats van het bedrijf door een persoon of ploeg die instaat voor deze voorbereiding
  • via een gedecentraliseerd logistiek platform, ook wel ‘construction consolidation centre’ (CCC) of ‘bouwhub’ genoemd. Deze oplossing wordt met name gebruikt wanneer de te leveren materialen afkomstig zijn van verschillende leveranciers of wanneer een voormontage vereist is.

In de drie gevallen moet de ‘logisticus’ de kits samenstellen op basis van een lijst, ze inpakken en naar de werf brengen naarmate de werken vorderen. Soms haalt het bedrijf de kits zelf af in plaats van ze op de werf te laten leveren. De huidige ervaring leert dat kitting momenteel meer toegepast wordt door bedrijven die zich bezighouden met afwerking en speciale technieken dan door ruwbouwbedrijven.

IMPACT OP DE BEDRIJVEN

Naast de uitbesteding van het voorraadbeheer heeft kitting tot doel om de kits zo dicht mogelijk bij het tijdstip (Just in Time) en de plaats (Just in Place) van uitvoering te leveren. Hiervoor is een goede werfplanning en een regelmatige opvolging van de voortgang van de werken noodzakelijk. Bij grote werven wordt over het algemeen aanbevolen om een collaboratieve lean-planning op te stellen teneinde een goede coördinatie en communicatie tussen de verschillende partijen te garanderen.

Op organisatorisch vlak vergt kitting een zekere voorbereidingstijd en brengt ze mogelijk kosten met zich mee voor de diensten van de logisticus. De ervaring, vooral uit het buitenland, toont aan dat deze initiële kosten meer dan gecompenseerd worden door de voordelen die de bedrijven eruit kunnen halen.

VOORDELEN VAN LEVERINGEN IN KITS

Wat de productiviteit betreft, zou kitting toegepast kunnen worden om tijd te winnen door de verlading en het voorraadbeheer op de werf (zoeken, verplaatsingen, opvolging, inventaris ...) te vereenvoudigen en te beperken. Dankzij Just-In-Time- en Just-In-Place-leveringen, die ruimte op de werf vrijmaken, de samenwerking tussen de ploegen bevorderen en de uitvoeringstermijnen verkorten, zou de productiviteit bovendien kunnen verbeteren. Kitting zou dus een positieve impact kunnen hebben op het welzijn van de ploegen. Uit metingen op de werf is immers gebleken dat de ploegen soms 8 tot 10 km per dag moeten lopen en dat de materialen gemiddeld 7 tot 8 keer verladen worden. De logistiek is dan ook een belangrijk verbeterpunt voor de bedrijven.

Wat de mobiliteit en het milieu betreft, zou kitting moeten toelaten om de kits buiten de piekuren te leveren en zo het verkeer op de wegen beperken. Ze zou ook het gebruik van alternatieve vervoermiddelen moeten stimuleren die door hun geringe omvang gemakkelijker te manoeuvreren zijn (elektrische bestelwagens, cargofietsen ...). Door te werken met een bouwhub zal ook het aantal lege transporten verminderen. Zo kunnen de palletten die aangewend worden voor de verpakking van de kits en het verpakkingsafval tijdens de leveringen gerecupereerd worden.


Bron: het artikel ‘Kitting, een oplossing voor leveringen op de werf’ van ing. Florent Suain, senior hoofdadviseur bij de afdeling ‘Beheer en kwaliteit’, in het Buildwise Magazine van mei-juni 2023. Het werd opgesteld in het kader van de Technologische dienstverlening C-Tech, gesubsidieerd door Innoviris. Enkel het originele artikel, te vinden op www.buildwise.be geldt als referentie.

Voorbeeld van een verpakking in kit met identificatie van de bestemming op de werf.

Ontwerp zonder titel (72)
Buildwise
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten