Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Onderzoek naar uitbreiding goederenspoor tussen Gent en Terneuzen

North Sea Port start samen met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel met een vervolgonderzoek naar de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Er is geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid. Het gaat om het verder uitwerken van oplossingsrichtingen. Ook worden vervolgstudies gedaan naar onder meer de milieueffecten, de ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. Hiervoor is de projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen opgericht. De studiefase begint volgens de planning na de zomer van 2023. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota en ProRail een Kennisgeving van het voornemen in Nederland.

Onderzoek naar uitbreiding goederenspoor tussen Gent en Terneuzen

De drie partijen buigen zich over de vraag of de eerder vastgestelde knelpunten in de huidige spoorverbindingen opgelost kunnen worden. Deze knelpunten zijn vastgesteld in een uitgebreid vooronderzoek, gefinancierd door de Europese Unie. Hieruit kwamen de volgende conclusies naar voren. Er is steeds meer vraag naar spoorvervoer. De huidige capaciteit en betrouwbaarheid in het gebied tussen Gent en Terneuzen is daarvoor niet voldoende. Ook voor het omschakelen van wegvervoer naar spoorvervoer (‘modal shift’) vanuit duurzaamheidsoogpunt, levert dat een knelpunt op. Uit de onderzoeken kwam tevens naar voren dat er drie mogelijke spoorontwikkelingen zijn om de knelpunten op te lossen. Dat zijn een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate, een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland) en een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken (België).

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten