Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Overheid en bedrijven blijven samen kaaimuren bouwen

Dankzij het pps-kaaimurenprogramma van de Vlaamse overheid, waarbij bedrijven samen met Vlaanderen kaaimuren realiseren, werden de jongste zes jaar 26 kaaimuren aangelegd. Dat zorgde voor een totale overslag van zo'n 2,6 miljoen TEU (twenty-foot equivalent unit). In diezelfde periode steeg de jaarlijkse omslag met 15%. 'Het is duidelijk dat de formule van cofinanciering essentieel was voor de aanleg van de kaaimuren en het goederentransport over het water. Dat zal in de toekomst ook zo blijven', stelt Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA), die hierover een parlementaire vraag stelde aan zijn partijgenoot en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Overheid en bedrijven blijven samen kaaimuren bouwen

Sinds februari 1998 kunnen bedrijven in Vlaanderen via een pps-constructie samen met het Vlaamse Gewest een kaaimuur bouwen voor het laden en lossen van schepen. De Vlaamse overheid neemt 80% van de kosten voor haar rekening. Het bedrijf betaalt de resterende 20% en verbindt zich ertoe om de kaaimuur minstens tien jaar te benutten.

'De bouw van een kaaimuur om binnenschepen te laden en te lossen is voor steeds meer bedrijven een logische stap naar duurzaam en toekomstgericht ondernemen. Zo'n project is echter vrij complex en de investering is zeer duur voor een onderneming alleen. Indien we minder drukke en kapotgereden wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu willen, moeten we evenwel transport op het water blijven aanmoedigen. Elk transport per schip haalt een aantal vrachtwagens van onze wegen. Om die reden blijft de cofinanciering van de aanleg van kaaimuren door de Vlaamse overheid van cruciaal belang', stelt Bert Maertens.

Duurzaam

Het aantal TEU dat jaarlijks overgeslagen wordt via de kaaimuren die door het pps-kaaimurenprogramma gerealiseerd werden, steeg de voorbije zes jaar van 402.158 in 2010 tot 462.775 in 2015, een stijging met 15%. In de periode 2010-2015 werd in totaal 2.576.982 TEU overgeslagen. TEU is een standaardmaat voor transport en overslag; een TEU-container is 6,10 m lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog.

De 26 nieuwe kaaimuren die de jongste zes jaar werden gerealiseerd, betekenden voor de Vlaamse overheid een investering van meer dan 18 miljoen '. Deze investeringen blijken ook duurzaam: van de in totaal meer dan honderd gerealiseerde kaaimuren sinds de invoering van het systeem worden er slechts vier niet meer gebruikt. Twee bedrijven verkozen uiteindelijk toch een andere transportwijze en betalen de investeringen in de kaaimuur dan ook terug. De andere twee bedrijven stopten hun activiteiten.

Europees dossier

'Het dossier voor de verlenging van de aanmelding van de pps-regeling voor de bouw van laad- en losinstallaties wordt momenteel voorbereid voor indiening bij de Europese Commissie. Het Vlaamse Gewest heeft voor de pps-regeling een jaarlijks budget van 10 miljoen € ter beschikking, of 60 miljoen € voor de volledige periode van zes jaar', besluit Bert Maertens.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten