Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Subsidie voor transport via binnenvaart naar Vlaamse zeehavens

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens en de druk op het wegennet verlichten is de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis. In het kader van dat programma keurde de Vlaamse regering recent vijf projecten goed. Die moeten het intermodale aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles. Voor het eerste jaar stellen de projectpartners ruim 2,67 miljoen euro subsidies beschikbaar.

Subsidie voor transport via binnenvaart naar Vlaamse zeehavens
Jelle van der Wolf
Met het Impulsprogramma willen de betrokken partners een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen begin dit jaar via een marktbevraging opgeroepen tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. 
 
De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Onder meer Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.
 
Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridorshuttles geselecteerd. De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden containers gebundeld op één ‘corridorschip’, een combinatie van een duwboot en een duwbak, op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. De vijf geselecteerde projecten zijn de volgende:

Project AnGeL

Het AnGeL-project (ANtwerpen - GEnk - Luik) heeft als doel het aantal rotaties met vaste slots langs de Albertkanaal te vergroten. De terminals van Haven Genk, DP World Trilogiport en Renory slaan de handen in elkaar om de aanlopen naar bestemmingen in de Haven van Antwerpen te vergroten en een overeenkomst af te sluiten over vaste behandelingsmomenten met de maritieme terminal Antwerp Gateway (K1700).

Project Stukwerkers - 3MCT

De partijen richten zich, samen met binnenvaartoperator Danser, op het bundelen van volumes richting de maritieme kaaien 869 en 913. Door de strategische ligging van beide terminals kunnen Gent en Westdorpe als uitwisselpunt dienen voor overslag en bundeling van de diverse containerstromen naar het volledige achterland. De bedoeling is om tweemaal per week op een vast moment de maritieme kade aan te lopen. Dit model zal ook actief door de betrokken partijen worden gepromoot. Door een betrouwbare dienstverlening zullen de volumes voor deze vaste shuttle op middellange termijn kunnen toenemen. Van groot belang is dat de terminals open zullen zijn voor alle marktpartijen.

Project Zeekanaal - Willebroek

De samenwerkende partijen zullen op het Zeekanaal Brussel-Schelde alle volumes in relatie met DP World/kaai 1700 in de haven van Antwerpen bundelen en daarbij in gezamenlijke en neutrale regie één schip uitbaten. Er worden in relatie met kaai 1700 standaard drie calls per week ingepland. De inland-terminals op het Zeekanaal worden daarbij bediend volgens een hop on/hop off-principe waarbij het schip van/naar kaai 1700 het Zeekanaal op- en afvaart tot en met Brussel. Door middel van vaste tijdsvensters wat betreft afhandeling van de barge, zowel bij de inlandterminals als bij de maritieme terminal, kan een betrouwbaar en performant vaarschema aangeboden worden.

Project BCTN

Een aantal inlandterminals van BCTN (Venray, Nijmegen, Alblasserdam) integreren hun operationele werking in samenwerking met een aantal barge-operators (Danser, Wijnne en Barends, Prolog), en andere inlandterminals (waaronder CTD Doesburg, MCS terminals), langs de Maas-corridor. Het doel van deze samenwerking is het opzetten van een corridor die Zuid-Nederland optimaal verbindt met de maritieme terminals in Antwerpen. Dit heeft op korte termijn als doel voor die corridor een hogere ‘call size’ (en bijhorende behandelingsvensters) per maritieme terminal in Antwerpen te bereiken. Op middellange termijn moet dit resulteren in een hogere frequentie van aanlopen.

Project Stukwerkers – DFDS

De samenwerkende partijen richten zich, samen met binnenvaartoperator Danser, op het bundelen van volumes richting de maritieme kaai Antwerp Gateway (K1700). De twee terminals in Gent zullen openstaan voor alle marktpartijen. Door de strategische ligging kan Gent als uitwisselpunt dienen voor overslag en bundeling van de diverse containerstromen naar het volledige achterland. Dit zal ook actief door alle partijen in de markt worden gezet. Dit zal naast de autonome groei van North Sea Port-regio een extra stimulans op het totaalvolume geven.
 

 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten