Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Transport & Logistics Belgium groepeert drie transportfederaties

De drie erkende transportfederaties Febetra, TLV en UPTR richten een nieuwe vzw op waarin ze alledrie een plaatsje krijgen onder de nieuwe naam Transport & Logistics Belgium. Al geruime tijd vormen de TLV, UPTR en Febetra een gezamenlijk front voor een aantal dossiers. Zo wordt bij de sociale onderhandelingen vanuit het patronaat steeds met één stem gesproken en ook voor het dossier ‘professionele diesel’ was er een intensieve samenwerking.

Transport & Logistics Belgium groepeert drie transportfederatie

Eind vorig jaar tekenden de voorzitters van de drie organisaties een intentieverklaring waarin duidelijke afspraken werden vastgelegd om de oprichting van een nieuwe confederatie te realiseren, waarbij de drie stichtende federaties hun identiteit en dienstenpakket behouden. Nu is de nieuwe vzw Transport & Logistics Belgium een feit. Het doel van de nieuwe vzw is de belangen van de Belgische sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden te behartigen, op alle beleidsniveaus. 

Transport & Logistics Belgium is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de drie federaties toelaat om rond een aantal nog te bepalen dossiers en onderwerpen met één en dezelfde stem te spreken. Het voorzitterschap en het secretariaat van de nieuwe vereniging zullen om beurt worden waargenomen door één van de drie beroepsorganisaties. Febetra zal als eerste deze mandaten invullen. De sector staat de komende jaren nog voor een aantal grote uitdagingen, zoals het tekort aan chauffeurs, een verzwakte concurrentiepositie door de stijgende loonkosten, een steeds complexere wetgeving en de transitie naar zero-emissievoertuigen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten