Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Logistiek

Vlaams geld voor de transportsector

De Vlaamse regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen ? per jaar. Het pakket bevat arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. ?Als logistieke draaischijf heeft Vlaanderen een sterke transportsector nodig?, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Vlaams geld voor de transportsector

De transportsector kampt met heel wat uitdagingen: vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep, het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens blijft hoog, de concurrentie met het buitenland is moordend en transport heeft een grote ecologische impact. Tegelijk is de sector economisch enorm belangrijk: goed voor 5,3% van de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde van 9,2% van het Vlaamse bbp.

?Transport betekent soms een last voor Vlaanderen en daarvoor vragen we dan ook een billijke bijdrage via de kilometerheffing. Maar de transportsector creëert ook veel toegevoegde waarde en dat willen we belonen door jaarlijks 40 miljoen ? te investeren in de omkadering van de sector?, aldus de Vlaamse ministers Philippe Muyters (Werk), Hilde Crevits (Onderwijs) en Ben Weyts die samen en in nauw overleg met de sector een veelzijdig pakket maatregelen uitwerkten.

Drie pijlers

Een eerste pijler van het steunpakket bestaat uit arbeidsmarktmaatregelen. Weyts wil vermijden dat transportbedrijven door de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt hun toevlucht moeten zoeken tot buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Concreet komen er onder andere 200 bijkomende ibo-trajecten (individuele beroepsopleiding). Dat zijn praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer. Zelfs mensen zonder rijbewijs zullen zo?n opleidingstraject kunnen volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in twee nieuwe mobiele oefensimulatoren, zodat er meer getraind kan worden in veilige omstandigheden. Er wordt ook geïnvesteerd om meer Vlaamse jongeren naar de job van vrachtwagenchauffeur te leiden. Secundaire beroepsscholen die een opleiding vrachtwagenchauffeur aanbieden, zullen bijvoorbeeld hun brandstofkosten voor 100% terugbetaald krijgen, zodat scholieren meer kunnen proeven van de praktijk.

Een tweede pijler bestaat uit maatregelen die investeringen in meer verkeersveiligheid of meer duurzaamheid financieel belonen. Zo moeten het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens én de impact van het vrachtverkeer op het leefmilieu structureel dalen. Concreet zullen investeringen in bijvoorbeeld rijassistentiesystemen of banden met een goede rolweerstand tot 80% gesubsidieerd worden. Ook maatregelen die stille leveringen in de late of vroege uurtjes mogelijk maken (bv. stille pompen of stille rolkarren) worden gestimuleerd.

Een derde pijler omvat een hervorming van de ecologiepremie. De lijst met groene vrachtwagens die financiële steun krijgen, wordt uitgebreid, zodat nog meer nieuwe technologieën gestimuleerd worden. De steun voor kmo?s die een zuinige vrachtwagen kopen stijgt van 10% van de meerkost naar 50%. Zo komt er een veel sterkere stimulans voor de vergroening van de vrachtwagenvloot.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten