Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Management

10 megatrends in Belgische bouwsector volgens Buildwise

De bouwsector is zowel op nationaal als internationaal vlak in volle evolutie. Voor een innovatiecentrum als Buildwise is het belangrijk om trends in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen. Daarom bestelde het Visiecomité van Buildwise bij adviesverlener KPMG een studie die de belangrijkste evoluties in kaart moest brengen. Deze studie is nu afgerond en stelt na een diepgaande analyse 10 megatrends voor waarmee de Belgische bouwsector rekening moet houden. Daarnaast worden ook drie belangrijke thema’s geïdentificeerd, waar bouwbedrijven moeten op inzetten om de (toekomstige) uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Eén ding lijkt zeker: de tijd van business as usual is definitief voorbij.

buildwise-megatrends
Buildwise

In het najaar van 2022 veranderde het WTCB van naam en werd het Buildwise. Er kwam ook een nieuw hoofdkwartier, een nieuwe website en een nieuwe branding. Maar ook inhoudelijk en qua visie werden stappen gezet. Het Visiecomité van Buildwise speelt hierin een belangrijke rol. In zijn opdracht werd door KPMG een “trend- en impactanalyse van de (Belgische) bouwsector” uitgevoerd. Dit zijn de 10 megatrends voor de sector volgens het rapport:

  1. Bouwsector strijdt mee in de ‘War for Talent’ om het tekort aan competent personeel te ondervangen.
  2. Digitalisering vormt meer dan ooit een belangrijke hefboom om efficiënter, sneller en klantvriendelijker te werken.
  3. Doorgedreven bouwindustrialisatie in de bouwsector maakt bouwen betaalbaarder met verhoogde kwaliteit.
  4. Intensievere samenwerking doorheen de waardeketen met ‘Bouwteams’ als antwoord op complexe bouwproces.
  5. Klimaatbewustwording, uitdagende doelstellingen en extreme weersomstandigheden verhogen focus op duurzaamheid.
  6. Demografische evoluties dwingen de bouwsector na te denken over (alternatieve) woonvormen van de toekomst.
  7. Verhoogd belang en complexiteit van het juridisch (wettelijk) kader binnen de bouwsector.
  8. Verhoogde verwachtingen van klanten doen de bouwsector van koers wijzigen richting klantgericht handelen.
  9. Business as usual in de bouwsector is verleden tijd, een gehele evaluatie van het businessmodel dringt zich op.
  10. Doorbraak logistieke bouwketen meer dan ooit nodig om hogere efficiëntie en zekerheid te bieden.

 

DRIE BELANGRIJKE THEMA'S

Olivier Vandooren, CEO van Buildwise: "We kunnen uit deze 10 megatrends drie belangrijke thema’s halen, waar bouwbedrijven op moeten inzetten om de toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden: digitalisatie, duurzaamheid en investeringen in medewerkers en hun competenties.”

Maar waar er uitdagingen zijn, liggen er volgens Vandooren ook kansen: “De inzichten van deze studie kunnen inspirerend zijn voor onze aannemers en bouwprofessionelen, en voor de 15 technische comités van Buildwise. Ons innovatiecentrum zal hand in hand met de sector oplossingen blijven ontwikkelen en aanbieden om onze bouwbedrijven daarin bij te staan.”

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten