Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

De correcte berekening van de dikte van gelaagd glas biedt tal van voordelen

Gelaagd glas is opgebouwd uit meerdere glasbladen die onderling verbonden zijn door een synthetische tussenlaag. Een correcte berekening van de glasdikte biedt heel wat voordelen, zoals een dunnere en betrouwbaardere beglazing, een eenvoudigere uitvoering, besparingen op het vlak van transport en een verhoogde veiligheid van de arbeiders. Daarom gaat Buidwise het nodige doen om een nauwkeurig rekenmodel op te nemen in de Belgische technische specificaties voor veiligheidsglas.

BKBC - 2024-06-07T091102.845
Buildwise

Berekening volgens de norm NBN S 23-002

Aan de hand van de norm NBN S 23-002 kunnen de situaties bepaald worden waarin er een gelaagd glas toegepast mag worden of niet. Deze norm bevat momenteel een relatief simplistisch model voor het berekenen van de equivalente diktes van gelaagd glas. Het model houdt rekening met een forfaitaire coëfficiënt voor de overdracht van de schuifspanningen, uitgedrukt door de coëfficiënt ω. Deze coëfficiënt is echter niet erg nauwkeurig en de methode om hem te bepalen, is voor interpretatie vatbaar. Bovendien mag volgens de norm forfaitair maximaal 20 % van de overdracht van de schuifspanningen gebruikt worden, d.w.z. een coëfficiënt ω van maximaal 0,2.

Eet-methode

Vanuit een mechanisch oogpunt hangt het vermogen van de tussenlaag om schuifspanningen over te brengen, af van de volgende parameters:

  • de opleggingsvoorwaarden van het gelaagde glas: 2, 3, 4 ononderbroken opleggingen, ingeklemd aan de voet (bv. borstwering) ...
  • de geometrie van het glas, die meestal rechthoekig is
  • de toegepaste belasting: puntbelasting, lineaire belasting of gelijkmatig verdeelde belasting
  • de afschuifmodulus van de tussenlaag, die afhangt van het type, de temperatuur en de belastingsduur (bv. kort voor wind, gemiddeld voor sneeuw en permanent voor het eigengewicht van de beglazing op een dak).

Om rekening te houden met al deze parameters, heeft de Universiteit van Parma de zogenoemde EET-methode ontwikkeld, wat staat voor Enhanced Effective Thickness. De methode lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld, maar de toepassing ervan heeft alleen maar voordelen. Zo maakt ze het mogelijk om:

  • de glasdiktes aanzienlijk te verminderen op basis van nauwkeurigere berekeningen
  • de betrouwbaarheid van glasproducten uit gelaagd glas te verhogen
  • de uitvoering te vergemakkelijken
  • te besparen op energie voor transport
  • de veiligheid van de arbeiders te verhogen.

Dit is bovendien een zeer gunstige factor voor de Environmental Product Declaration (EPD).

Buildwise zal daarom, in samenspraak met de betrokken Technische Comités, de nodige stappen ondernemen om deze methode in de Belgische specificaties op te nemen en eenvoudige, praktische dimensioneringstools ter beschikking te stellen van zijn leden.


Bron: het artikel ‘Berekening van de dikte van gelaagd glas’ van E. Dupont, in het Buildwise Magazine van september-oktober 2023. Het werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne ‘Constructieve Eurocodes’, gesubsidieerd door de FOD Economie. Enkel het originele artikel, te vinden op www.buildwise.be, geldt als referentie.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten