Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Dunnere vacuümbeglazing kan een interessante optie zijn bij renovaties

Bij het vervangen van een beglazing moet men rekening houden met de bestaande raamprofielen. Zo zijn de sponningen en het hang- en sluitwerk veelal niet voorzien op dikke, zware beglazingen met verbeterde thermische prestaties. Lichtere en dunnere vacuümbeglazingen kunnen daarom een interessante optie zijn bij renovaties of restauraties.

BKBC - 2024-06-07T091824.080

In tegenstelling tot de traditionele dubbele of drievoudige beglazingen bevat vacuümisolatieglas of VIG (Vacuum Insulating Glass unit) geen gasgevulde spouw. Beide glasbladen, elk minimum 3 mm dik, worden op minder dan 1 mm van elkaar gescheiden door afstandhouders (diameter van zo’n 0,5 mm). Deze laatste zijn enkel vanop korte afstand zichtbaar met het blote oog (zie afbeelding). De ruimte tussen de glasbladen is luchtledig getrokken. De totale dikte van de beglazing bedraagt minimum 6 à 7 mm. Verschillende glassoorten (uitgegloeid, gehard, halfgehard, gelaagd …) kunnen op deze manier geassembleerd worden.

Naar gelang van de fabrikant worden verschillende materialen (o.a. glas, keramiek, metaal of kunststof) gebruikt voor de afstandhouders, de randafdichting en eventueel het ventiel waarlangs de spouw luchtledig getrokken wordt.

De samenstelling van vacuümisolatieglas wordt als volgt weergegeven: X()Y, waarbij ‘X’ en ‘Y’ staan voor de dikte (in mm) van de glasbladen en ‘()’ voor het vacuüm tussen beide. De notatie 4()4 duidt dus op een vacuümbeglazing met een buiten- en binnenblad van 4 mm.

Afhankelijk van de toepassing (erfgoed, geluidwering, veiligheid ...) kan de vacuümbeglazing voorzien worden van aangepaste glastypes, coatings en lamineringen.

Hoge thermische en akoestische prestaties

De luchtledige ruimte tussen beide glasbladen in vacuümisolatieglas leidt tot hoge thermische en akoestische isolatiewaarden. Dit maakt een doorgedreven verzwaring en verdikking van de beglazing overbodig. De warmtedoorgangscoëfficiënt Ug voor een standaardvacuümisolatieglas bedraagt 0,7 W/m².K, wat vergelijkbaar is met deze van een drievoudige hoogrendementsbeglazing (typisch tussen 0,8 en 0,5 W/m².K). Voor vacuümisolatieglas wordt deze waarde daarenboven ook gegarandeerd in hellende positie.

De geluidsverzwakkingsindex RAtr voor vacuümisolatieglas is vergelijkbaar met deze van een enkelvoudige akoestisch gelaagde beglazing met overeenkomstige totale dikte en glasmassa. Voor eenzelfde totale dikte ligt de geluidsisolatie van vacuümisolatieglas een stuk hoger dan voor traditionele dubbele en drievoudige beglazingen. Voor eenzelfde totale massa liggen de akoestische prestaties van vacuümisolatieglas gewoonlijk enkele dB hoger dan voor traditionele dubbele en drievoudige beglazingen, met uitzondering van de zeer zware dubbele akoestische beglazingen. Bij energetische renovaties biedt vacuümisolatieglas in ieder geval een lichter, dunner en akoestisch performanter alternatief voor drievoudige beglazingen.

Aandachtspunten

Voor het opspannen van vacuümisolatieglas gelden gelijkaardige regels als voor een traditionele beglazing. Naar gelang van het gebruikte product voor de randafdichting, kan het plaatsen van vacuümisolatieglas gebeuren in een vol kitbad met een soepele kit of met glaslatten en een soepele kitvoeg of een dichtingsprofiel. Om de vervorming van het glas door de temperatuurgradiënt op te vangen, zijn voldoende brede en soepele dichtingen noodzakelijk (ten minste 4 mm langs weerszijden). Bij beglazingen met grotere afmetingen kunnen dikkere glasbladen nodig zijn voor een toereikende weerstand tegen de windbelastingen. Bij bepaalde types randafdichtingen (bv. keramische) hoeft de sponning niet geventileerd en niet gedraineerd te worden.

Zoals bij iedere vervanging van de beglazing moet men ten slotte opletten voor oppervlaktecondensatie op de niet-geïsoleerde buitenwanden en dient men alle ruimten voldoende te ventileren.


Bron: het artikel ‘Vacuümisolatieglas bij renovaties’ van V. Detremmerie en D. Wuyts in het Buildwise Magazine van september-oktober 2023. Het werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne ‘Schrijn- en glaswerk’, met de financiële steun van de FOD Economie en de Technologische Dienstverlening C-Tech, gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris). Enkel het originele artikel, te vinden op www.buildwise.be, geldt als referentie.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten