Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Fedustria vraagt plafond op energieprijzen

Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, vraagt een plafond op de energieprijzen en wil dat de kernuitstap ongedaan wordt gemaakt. Ook andere steunmaatregelen zijn volgens Fedustria dringend nodig.

Fedustria vraagt plafond op energieprijzen (1)

“Op korte tijd is de toestand in onze textiel-, hout- en meubelindustrie dramatisch verslechterd. Talrijk zijn de berichten die wij opvangen van bedrijven die elke dag cash verbranden dan wel productielijnen moeten stilleggen, zelfs volledige fabrieken, omdat ze deze niet meer rendabel kunnen doen draaien”, zegt Fa Quix van Fedustria, dat ongeveer 1.700 ondernemingen groepeert, waaronder 90% kmo’s.


De oorzaken zijn evident: de exploderende energieprijzen en grondstoffenkosten. Bovendien is er de automatische indexering van de lonen gekoppeld aan een op hol geslagen inflatie, die onze loonkostencompetitiviteit in snel tempo doet verslechteren. Volgens Quix moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen aan deze situatie en moeten de regeringen dngend hun verantwoordelijkheid nemen.


Politieke moed


“Wat de energieprijzen betreft, heeft een btw-verlaging geen effect voor de bedrijven vermits die btw-plichtig zijn. Andere oplossingen moeten worden gevonden. Wij vragen dringend om een tijdelijk plafond op de energieprijzen voor de industrie in te voeren, best op Europees niveau en tot de energieprijzen weer genormaliseerd zijn. Dat vergt moed en tijdelijk ook een financiële inspanning van de overheden. Maar het gaat om het overleven van duizenden bedrijven uit de maakindustrie, de bron van onze welvaart. De toestand is nu erger dan tijdens de coronalockdown in de lente van 2020”, zegt Fa Quix.


De Oekraïne-crisis wijst er volgens Fedustria ook op dat we een veel groter strategisch belang moeten hechten aan onze energie-onafhankelijkheid. “De jongste weken is pijnlijk duidelijk geworden dat we veel te veel afhangen van buitenlandse energieleveranciers zoals de agressor Rusland, en straks nog méér mocht de kernuitstap doorgaan. Wij vragen daarom nadrukkelijk om de kernuitstap terug te draaien en zoveel mogelijk kerncentrales zo lang mogelijk open te houden (verlenging van de exploitatie). Het FANC heeft aangetoond dat dit technisch perfect mogelijk is”, aldus Quix.


“In andere landen zoals de VS wordt de levensduur van kerncentrales met twintig tot zelfs veertig jaar verlengd, tot een levensduur van 80 jaar. Zelfs het Internationaal Energieagentschap wijst op het belang van het langer openhouden van kerncentrales om de afhankelijkheid van (Russisch) gas maximaal terug te schroeven. Hierbij wordt zelfs expliciet verwezen naar de twee Belgische centrales die binnenkort worden gesloten”, vervolgt Fa Quix.


Loonindexering


Ook het systeem van de automatische loonindexering moet volgens Fedustria tijdelijk bevroren worden. We kennen in de maakindustrie nu al meer dan 8% loonindexering in minder dan een jaar tijd. Dat is onbetaalbaar voor de meeste bedrijven die immers moeten concurreren op de internationale markten. We hebben nu al drie indexsprongen nodig om dit verlies aan loonkostencompetitiviteit uit te vlakken.


Tijdelijke werkloosheid


Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona heeft vele bedrijven gered tijdens de voorbije coronaperiode. Maar nu hebben talrijke bedrijven opnieuw nood aan een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid wegens de ongeziene economische crisis die zich aandient als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De productiebedrijven vragen bijgevolg een verlenging van dit soepele systeem van tijdelijke werkloosheid tot minstens het einde van het jaar.


“Wij bevinden ons middenin een ongeziene crisis, geopolitiek, maar ook economisch. Het is vijf na twaalf om doortastende maar noodzakelijke maatregelen te treffen: een tijdelijk plafond op de energieprijzen, het terugdraaien van de kernuitstap, een bevriezing van de loonindexering, een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid zoals de tijdelijke werkloosheid overmacht-corona. Deze ingrijpende maatregelen zijn nu en niet morgen nodig. Anders zullen nog dit jaar grote stukken van de maakindustrie in ons land verdwijnen. Dat zal een nooit gezien en permanent welvaartsverlies tot gevolg hebben”, besluit Fa Quix.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten