Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Grootste bevoorradingsproblemen bouwmaterialen lijken achter de rug

Hoewel voor sommige bouwmaterialen nog wel prijsstijgingen worden verwacht, lijken de bevoorradingsproblemen en de lange leveringstermijnen die de bouw de voorbije twee jaar parten speelden, grotendeels achter de rug. Dat blijkt uit een rondvraag van de bouwfederatie Embuild. De helft van de ondervraagde bouwbedrijven ervaart de huidige leveringstermijnen als normaal, de overige bouwbedrijven beschouwen de huidige leveringstijden nog steeds als ‘te lang’. In 35% van de firma’s zorgt dat desondanks niet voor bevoorradingsproblemen, omdat ze zich intussen aangepast hebben aan deze nieuwe realiteit, maar 13% ervaart deze situatie echter wel als problematisch. 2% van de bevraagde bouwbedrijven zegt dat de huidige situatie problematisch is, én verwacht bovendien dat de leveringsmijnen in het komende kwartaal nog gaan langer worden.

Grootste bevoorradingsproblemen bouwmaterialen lijken achter de rug
-

77,2% van de bouwbedrijven verwacht in het eerste kwartaal van 2023 nog langere leveringstermijnen dan normaal voor baksteen en dakpannen. 68,1% van de installateurs denkt dat de levertermijnen voor de installatiesector nog zullen langer worden. Voor hout en staal lijkt de situatie opnieuw genormaliseerd, daar meldt respectievelijk 58,7% en 66,8% van de bouwbedrijven dat de leveringstermijnen opnieuw normaal verlopen. 

Bijna alle leveranciers van bouwmaterialen leggen prijsherzieningsclausules op aan de bouwbedrijven om stijgende materiaalprijzen te kunnen afwentelen, maar omgekeerd rekenen slechts zes op de tien bouwbedrijven die stijgende prijzen door aan hun klanten via een herzieningsclausule of dagprijzen. Nochtans raadt bouwfederatie Embuild alle bouwbedrijven aan om met prijsherzieningsclausules of dagprijzen te werken. Op die manier komt hun rentabiliteit op dat vlak niet onder druk te staan.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten