Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Hoogdringende dakrestauratie nodig voor Mechelse kerk

De stad Mechelen geeft aan Steenmeijer Architecten bv de opdracht om een bestek op te maken voor de hoogdringende restauratie van de dakvlakken van de westertoren en de conservatie van vijf staties van de Zeven Weeënweg van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.

Hoogdringende-dakrestauratie-nodig-voor-Mechelse-kerk

Tijdens de exterieurrestauratie (2004-2009) van deze gotische kerk uit de dertiende eeuw, werd het natuursteenmetselwerk volledig gerestaureerd. De leien dakbedekking werd toen voor een  groot deel vervangen, maar niet helemaal.

De dakvlakken van de torenspitsen van het westportaal (twee traptorens en een lantaarn) en die van de vieringtoren zijn heel moeilijk bereikbaar. Aan die daken werd toen niet gewerkt.

Westertoren

Nu geeft het stadsbestuur ook de opdracht om een dossier te maken voor de westertoren en de vijf nog niet gerestaureerde staties. De werken worden geraamd op ruim 230.000 €. In de tweede helft van dit jaar zal het dossier worden voorgelegd aan het schepencollege om vervolgens een erfgoedpremie aan te vragen.

“In 2020 werden verschillende gebreken vastgesteld aan de torens van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. De loden aansluitingen zijn verzakt en de leien zijn beschadigd of zelfs verdwenen. Een grondige restauratie dringt zich nu op om verdere schade te voorkomen”, vertelt Koen Anciaux, schepen van Monumenten.

Veel schade

Hoewel het metselwerk van de kerk grondig werd aangepakt tijdens de meest recente buitenrestauratie, waren de zeven staties van de kerk in 2018 nog aan restauratie toe. De blootstelling ervan aan alle weersomstandigheden maakt dat deze staties veel schade vertonen: korsten op de zachte kalkzandsteen, druipsporen van materiaal dat door regen wordt afgespoeld, erosie van het oppervlak, biologische aantasting en ingegroeide takken, scheuren en barsten.

“We lieten de vierde en de zesde statie restaureren in de periodes 2019-2020 en 2020-2021. Vandaag zijn er nog vijf staties die nood hebben aan een duurzame conservatie”, zegt Koen Anciaux.

Mechelen stelde in 2018 Steenmeijer Architecten aan met als hoofdopdracht de opmaak van een beheersplan voor de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.

Op 8 maart 2021 kregen de ontwerpers een bevel van aanvang voor de opmaak van een bestek voor het vervangen van de goten van de hoofdbeuk, de zijbeuken en het koor. De stad kreeg een erfgoedpremie voor deze werken. Er is een premiepercentage van 70% van toepassing. Deze werken zijn recent van start gegaan.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten