Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Mechelen zet handtekening onder Vlaams Betonakkoord

De stad Mechelen neemt zich voor om de engagementen te volgen zoals die in het Vlaams Betonakkoord werden opgenomen en heeft dat nu ook officieel bekrachtigd. Met dit engagement wil de stad het hoge grondstoffengebruik dat met het gebruik van beton en de CO2-uitstoot, die met de productie ervan samenhangt, naar beneden brengen. Mechelen is de eerste stad in Vlaanderen die dit betonakkoord tekent.

Burgemeester Alexander Vandersmissen, schepen Patrick Princen en Willy Goossens, directeur van projectpartner GBV (Groen Beton Vert) tekenen het akkoord.

Mechelen zet handtekening onder Vlaams Betonakkoord (1)
© Stad Mechelen

Er zijn verschillende maatregelen die de stad kan nemen om de CO2-uitstoot door de bouwwerken naar omlaag te halen. Het sensibiliseren van opdrachtgevers, ontwerpers, studiebureaus, producenten en uitvoerders zijn daar voorbeelden van. Zij kunnen op hun beurt nadenken over oplossingen zoals veranderingsgericht en toekomstbestendig bouwen of via het hergebruik van bestaande gebouwen, constructies en materialen. 

Duurzaamheid en circulair bouwen moet het uitgangspunt worden en blijven bij zowel het ontwerp, de uitvoering als de oplevering. Daarom moet er ook gekeken worden naar materialen die een lage milieu-impact hebben, herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Al deze maatregelen zijn opgenomen in het Vlaams Betonakkoord: een engagementsverklaring die overheden, bedrijven, aannemers en studiebureaus kunnen ondertekenen om samen de doelstellingen waar te maken.

Met de ondertekening van het akkoord engageert de stad zich om een aantal doelstellingen te halen tegen 2030. Tegen dan zullen bijvoorbeeld gebouwen zo ontworpen worden dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt alle beton dat vrijkomt bij sloop en dat geschikt is, hergebruikt in stortklaar beton, wegenbeton en/of geprefabriceerd beton. Op die manier wordt gestreefd naar een 50% vermindering van CO2-eq-uitstoot van beton (inclusief de ontginning en het hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie). Tegen 2050 wil men naar 0 kg CO2-eq-uitstoot per m³ beton evolueren. 

Mechelen zet handtekening onder Vlaams Betonakkoord (2)
© Stad Mechelen
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten