Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Praktische gids over circulair bouwen met aluminium schrijnwerk

Uit verschillende studies blijkt dat de bouwindustrie een grote impact heeft op het milieu en het klimaat van onze planeet. De sector beseft dat ook en schenkt steeds meer en vaker aandacht aan methodes en producten die het milieu ten goede komen. Circulariteit is daarbij een centraal begrip. 

Praktische gids over circulair bouwen met aluminium schrijnwerk 1
Op basis van eigen ervaringen ontwikkelde Reynaers Aluminium in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een praktische gids rond circulair bouwen met aluminium schrijnwerk. 
 
De gids wil architecten, schrijnwerkers en bouwheren praktische informatie aanreiken om met aluminium producten circulaire bouwprojecten aan te vatten. Op basis van ervaringen van partners deelt Reynaers Aluminium zijn visie op circulariteit op materiaalniveau, gebouwniveau en productniveau. Bovendien reiken ze enkele tools aan om zelf aan de slag te gaan met circulaire bouwprojecten. 
 
Er zijn momenteel heel wat mogelijkheden omtrent circulariteit in de aluminiumindustrie. De standaardisering van circulaire technieken, zoals een productpaspoort, kan ervoor zorgen dat meer bedrijven circulariteit opnemen in hun dagelijkse werking. Maar de beperkte ‘return on investment’ van circulair bouwen, vormt voor vele bedrijven vandaag nog steeds de grootste struikelblok. Daarom is deze gids in de eerste plaats een leidraad die de mogelijkheden van circulair bouwen duidt. 
 
Reynaers Aluminium beschouwt circulariteit ook in de toekomst als een hoeksteenbegrip. Circulariteit kan op verschillende manieren ingevuld worden, maar telkens met één belangrijk doel: het waardebehoud van producten, materialen en grondstoffen optimaliseren zodat een lange levensduur nagestreefd wordt. Bovendien is Reynaers Aluminium al enkele jaren bezig met het verlagen van de CO2-uitstoot van het aluminium materiaal en wordt er gewerkt met gerecycleerd en low carbon aluminium, waarbij er gebruik gemaakt wordt van duurzame energiebronnen. 
 
De gids kadert past in het onderzoeksproject ‘Window of Circular Opportunity’, of kortweg WiCO. Dat richt zich op het aanreiken van waardevolle richtlijnen en schrijnwerkoplossingen voor circulaire gebouwen. Het is een ambitieus project dat tot stand is gekomen in samenwerking met VITO en de VUB, met ondersteuning van Vlaanderen Circulair. Toen Reynaers Aluminium in 2019 de Green Deal Circulair Bouwen ondertekende, is de kiem van het WiCO-project ontstaan. 
 
De gids kan je downloaden op https://www.reynaers.be/nl-BE/gratis-duurzame-ontwerpgids
 
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten