Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Primeur: buis in geopolymeerbeton voor rioleringswerken

Aquafin gebruikte vorige week voor het eerst een buis op basis van een duurzaam geopolymeerbeton bij rioleringswerken in Duffel.

Ontwerp zonder titel - 2023-10-23T131923.531
StudioFossiel

Elk jaar legt Aquafin ongeveer 200 kilometer leidingen om huishoudelijk afvalwater te transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vaak worden daarvoor klassieke betonbuizen gebruikt.  Het is voornamelijk bij de productie van het cement dat daarvoor nodig is dat er CO2 vrijkomt. De schaal waarop dat wereldwijd gebeurt, zorgt ervoor dat ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot aan beton kan worden toegewezen. Een koolstofarm alternatief kan bijgevolg een grote rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

In de Geoprime-buis van Tubobel is het bindmiddel een geactiveerd geopolymeer, een bijproduct van de staalproductie. De CO2-uitstoot voor de productie ligt maar liefst 78% lager. De Geoprime-buizen voldoen aan dezelfde mechanische eisen als de gewone betonbuizen. Of ze beter bestand zijn tegen biogene zwavelzuuraantasting ten gevolge van H2S wordt nog onderzocht. H2S is een sterk ruikend en giftig gas dat zich typisch kan vormen in ruimtes met afvalwater. In afwachting van de resultaten wordt de Geoprime-buis daarom voorlopig enkel in regenwaterstelsels gebruikt. Net zoals andere betonbuizen kan ook dit buistype op het einde van zijn levensduur volledig gerecycleerd worden.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten