Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Textiel-, hout- en meubelindustrie vreest nieuwe crisis

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie heeft een vrij goed jaar 2021 achter de rug, maar de toekomst ziet er heel wat minder rooskleurig uit. Dat meldt de beroepsorganisatie Fedustria. Tijdens de algemene vergadering van de federatie gaf uittredend voorzitter Francis Verstraete (Groep Masureel Veredeling) zijn mandaat door aan de nieuwe voorzitter Jan Desmet (Decospan). Deze laatste zal worden bijgestaan door aantredend vicevoorzitter Frank Veranneman (Sioen Groep).

Textiel-, hout- en meubelindustrie vreest nieuwe crisis_JAN_DESMET
Vorig jaar herstelde de omzet zich zowel in de textiel-, als de hout- en meubelindustrie na een moeilijk coronajaar 2020, om in totaal uit te komen op ongeveer 10,9 miljard euro (+19,7 %). De omzet steeg voor zowat de helft als gevolg van de doorrekening van de gestegen grondstoffenprijzen. 
 
Door de reisbeperkingen en de sluiting van de horeca besteedde de consument opnieuw, weliswaar tijdelijk en vaak onvoorzien, meer aandacht aan de woning en het interieur. Deze trend begon al in de zomer van 2020 en hield aan tot en met de zomer van 2021. Vanaf het najaar 2021 verslechterde de conjunctuur in de textiel-, hout- en meubelindustrie. Fedustria verwacht dat de oorlog in Oekraïne – mede door de sancties tegen Rusland die de EU oplegt – een flinke rem zal zetten op productie, verkoop en investeringen in 2022.

Copyright: SIOEN TERMS
“Het economisch herstel werd eerst onderuitgehaald door de exploderende energie- en grondstoffenprijzen. In het voorjaar van 2022 volgde dan de Russische invasie in Oekraïne, met opnieuw verstoringen in de toeleveringsketen (grondstoffen, onderdelen en materialen) als gevolg. Het ondernemers- en consumentenvertrouwen kreeg een flinke deuk; de consument houdt de vinger op de knip en stelt grote uitgaven uit”, zegt Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria.
 
Tijdens de algemene vergadering van de beroepsorganisatie gaf uittredend voorzitter Francis Verstraete de fakkel door aan Jan Desmet die pleit voor het bewaken van de kostencompetitiviteit. “De torenhoge inflatie in België zorgt via het systeem van automatische loonindexering voor een forse stijging van de loonkosten. Dit heeft een contraproductief effect. De koopkracht wordt er onvoldoende door beschermd want de Staat roomt te veel af en de bedrijven verliezen aan rendabiliteit en concurrentiekracht. De stijgende transportkosten, de schaarste aan bepaalde grondstoffen, enz. leiden mee tot continue prijsstijgingen, waarvan we niet weten welke gevolgen ze finaal zullen hebben”, aldus Jan Desmet.
 
Fedustria pleit er bij de federale regering voor om dringend een indexsprong te voorzien om de loonkostenstijgingen enigszins te milderen. Fedustria vraagt ook een geplafonneerde index, beperkt tot een forfaitair bedrag boven een bepaalde loongrens. Daarnaast moeten nieuwe regeringsmaatregelen die de loonkosten van de bedrijven verder de hoogte injagen vermeden worden en minstens on hold worden gezet. De beroepsorganisatie denkt dan aan de invoering van een individueel opleidingsrecht en verplichte jaarlijkse opleidingsplannen in het kader van de recente arbeidsdeal.

Jan Desmet (Decospan), nieuwe voorzitter van Fedustria.
Ook op het vlak van energie blijven de kosten in België de pan uitswingen, niet alleen door allerhande netwerkkosten, taksen en heffingen, maar ook door de sterke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Fedustria dringt aan op een tijdelijk plafond op de energieprijzen voor de industrie, en tijdelijke crisissteunmaatregelen zoals de EU het toelaat. 
 
De bedrijven worden geconfronteerd met de ene externe crisis na de andere. Nu de coronapandemie gaan liggen is, zorgt de oorlog in Oekraïne opnieuw voor vele uitdagingen. Sommige bedrijven zien zich genoodzaakt productielijnen tot hele productiesites stil te leggen omdat ze niet meer rendabel kunnen draaien door de hoge kosten, of ze kampen met bevoorradingsproblemen. De productiebedrijven vragen daarom een verlenging van het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid dat werd ingevoerd tijdens de coronacrisis en dit tot minstens eind 2022. 

Fiscale stimuli 

België behoort tot de Europese wereldtop inzake onderzoek en ontwikkeling, dit mede dankzij de vele inspanningen van de bedrijven. Naast kostenbewaking is investeren in innovatie even belangrijk voor de toekomst van onze maakindustrie. Echter, het fiscale O&O-ondersteuningsbeleid ligt steeds meer onder vuur. Dit is kortzichtig beleid. 
 
“We pleiten er bijgevolg voor om de fiscale stimuli van ons O&O-beleid maximaal te behouden. Naast innovatie in nieuwe producten moeten onze bedrijven ook investeren in de digitale en groene transitie. Dat kost de bedrijven handenvol geld. O&O-steun, ook vanuit de Gewesten, is broodnodig en een basisvoorwaarde voor de blijvende welvaartscreatie in ons land”, aldus uitredend voorzitter Francis Verstraete.

Frank Veranneman (Sioen Groep) treedt aan als vicevoorzitter.
Fedustria vertegenwoordigt in België ongeveer 1.700 ondernemingen, waarvan meer dan 90% kmo’s zijn, die samen 36.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 10,9 miljard euro, waarvan zowat 70% uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet van 4,6 miljard euro met 580 bedrijven en zo’n 18.400 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 6,3 miljard euro en stellen 17.600 werknemers tewerk in 1.100 bedrijven. Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ongeveer 40 bedrijven) met een omzet van zowat 700 miljoen euro.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten