Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Materiaal

Vlaams Betonakkoord in de maak

De bouwsector steunt een Vlaams Betonakkoord om circulair en groen beton een boost te geven. De bedoeling is in te zetten op het vergroenen en verduurzamen van beton als bouwmateriaal van de toekomst voor de meest uiteenlopende toepassingen. Daarbij moeten echter administratieve en technische belemmeringen worden weggewerkt. Dat is de inzet van het project ‘Circulair beton: naar een Vlaams betonakkoord’ waar een consortium van vijf partners werk van maakt. 

Vlaams Betonakkoord in de maak  (1)
Dat zijn de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), GBV vzw (Groen Beton Vert), het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid), FPRG Vzw (Federatie van Producenten van Recycling Granulaten) en CASO vzw (Confederatie Sloop en Ontmantelingsbedrijven ). Die laatste twee zijn intussen gefuseerd tot de Vereniging van Sloop-, Ontmantelings- en Recyclagebedrijven (VSOR). 
 
Wereldwijd wordt er vooral gebouwd met beton. Daardoor gaat het om een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot. Zo zorgt de productie van cement alleen voor 7% van de globale uitstoot. Maar beton is voor 100% te recycleren als het bij sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt. De productie van groen en circulair beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Met het Vlaams Betonakkoord wil de sector administratieve en technische hinderpalen wegwerken om die ambitie waar te maken.    
 
Dat sluit aan bij de Europese doelstelling om de globale CO2-uitstoot te verminderen met 50% tegen 2050 en het materialengebruik met 30% te verminderen tegen 2030. Daarom wil de sector tegen eind dit jaar met het Betonakkoord alle betrokkenen oproepen om mee te werken aan het behalen van die doelstellingen. Eind dit jaar volgt de engagementsverklaring ter ondertekening van alle bouwactoren. Daarbij fungeert het Nederlands Betonakkoord als referentie. 
 
Het Vlaams Betonakkoord wil het volgende realiseren:
  • Tegen 2030: 50% vermindering van CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) t.o.v. 1990 emissies.
  • 2050: 0 kg CO2 per m³ geproduceerd beton.
     
  • Tegen 2030 dient het ontwerp van gebouwen en kunstwerken te voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die recyclage verhinderen. 
www.betonakkoord-vlaanderen.be
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten