Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Omgevingsaanleg

Nieuwe stationsomgeving Brugge maakt link met historisch centrum

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Brugge, zal de stationsomgeving de komende jaren veranderen in een groene toegangspoort. Architectenbureau ZJA en BoschSlabbers landschapsarchitecten ontwerpen de herinrichting van de stationsomgeving, Boskalis zal voor de gefaseerde bouwuitvoering zorgen.

Ontwerp zonder titel - 2024-02-16T082650.984
ZJA en BoschSlabbers

De herinrichting zal de verkeerssituatie rond het station van Brugge de komende jaren ingrijpend verbeteren, met veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers bij de ring R30. De kruispunten op de ring, het stationsplein en omliggende gebieden zullen worden heraangelegd, waardoor deze toegangspoort tot Brugge een aantrekkelijke, veilige en prettige omgeving wordt.

"De herinrichting omvat de aanleg van onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers, het optimaliseren van kruispunten voor meer veiligheid en het uitbreiden van paden voor een vlottere doorstroming”, zegt Jochem Verbeek, projectarchitect ZJA. “Daarnaast zal een nieuwe, brede passage reizigers en bezoekers van het station naar het historische centrum leiden. Deze route maakt integraal deel uit van de transformatie van de stationsomgeving tot een groene en gastvrije toegangspoort tot Brugge.”

Met de herinrichting van het stationsplein tot Stationspark én de nieuwe passage wordt het station op een vanzelfsprekende wijze via de Vesten met het historische centrum verbonden. 

De realisatie van het project zal tussen 2024 en 2027 plaatsvinden en in verschillende fases worden uitgevoerd.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten