Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte & Infra

Herinrichting Brusselse Ring krijgt stevige basis

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’ principieel definitief vastgesteld. Dit is een belangrijke stap in het proces waarmee de Ring wordt klaargemaakt voor een duurzame toekomst.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-30T170754.631
Adobe Stock

Bedoeling is oplossingen te realiseren die de mobiliteit op en rond de Ring veiliger maken en de doorstroming verbeteren. In het GRUP zitten belangrijke maatregelen die de waterhuishouding zullen verbeteren. Er worden waar mogelijk delen onthard en waterlopen opnieuw opengelegd. Met 60 ecologische verbindingen wordt het openruimtenetwerk vergroend en verstevigd.

Een aantal ontwerpconcepten ligt al vast. Zo komt er in de zone Zaventem tussen de verkeerswisselaars van de Ring met de E40 richting Leuven en de E19 een parallelstructuur. Dat zal de doorstroming ten goede komen. In de zone Wemmel, tussen de verkeerswisselaars met de A12 en de E40 richting Gent, worden de op- en afritten herschikt. Aan het Laarbeekbos wordt de omgeving versterkt met twee grote landschapsbruggen en wordt de Ring verdiept aangelegd. Ook in de stedelijke omgeving van Wemmel, Jette en Laken komt de Ring verdiept te liggen en worden overbruggingen voorzien.

De uitwerking in concrete projecten zal gefaseerd gebeuren. Als eerste komt de zone Zaventem aan bod.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten