Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Antwerpen legt langetermijnvisie op ruimtegebruik in de stad vast

De stad werkt aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat. Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) zal de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen de komende decennia sturen en vormgeven.

Ontwerp zonder titel (42)

De stad maakt dit nieuw ruimteplan op om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. Zo blijft de bevolking toenemen en is een slimme aanpak nodig in de omgang met droogte, hitte en wateroverlast.

De overkoepelende visie van het ruimteplan richt zich op drie thema’s. De stad van morgen:

  • is een levendige woonstad: met meer woningen, publieke ruimte en voorzieningen vlakbij.
  • heeft een veerkrachtig landschap: met meer groen, ruimte voor water en ecologische verbindingen.
  • is een slimme netwerkstad: met meer duurzame verplaatsingen, een sterke economie en energiebesparing.

 De opmaak van het SRA verloopt in verschillende stappen. In het voorjaar keurde het college het voorontwerp goed. Nadien konden diverse adviesinstanties, zoals hogere overheden, districten, de GECORO, de klimaatraad, … hun advies uitbrengen. Op basis van deze adviezen werd het voorontwerp aangevuld en aangepast. De hoofdlijnen van het ruimteplan zijn behouden en eind september buigt de gemeenteraad zich over de voorlopige vaststelling van dit ontwerp. Tussen 2 oktober en 31 december volgt het openbaar onderzoek, waarbij alle Antwerpenaren opmerkingen kunnen bezorgen.

Iedereen kan op de hoogte blijven en vanaf eind september het volledige ontwerp downloaden via www.antwerpenmorgen.be/sra. Tijdens het openbaar onderzoek organiseert de stad ook nog een digitale infosessie.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten