Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Belangrijke stap naar de nieuwe Noordwijk

De Brusselse regering heeft de wijziging van het Bijzonder Bestemmingsplan ‘Westwijk van het Noordstation’ goedgekeurd. Het bepaalt het kader voor de ontwikkeling van het voormalige CCN-gebouw en de omgeving.

20230806 - onl - nieuwe noordwijk

De gemeente Schaarbeek startte het wijzigingstraject van het BBP op in mei 2020. Het plan kwam tot stand in samenwerking met het Brussels Gewest, de aangrenzende gemeentes Sint-Joost en Brussel-Stad, de MIVB, De Lijn en de NMBS. Het BBP werd volledig herwerkt met het oog op de stedenbouwkundige uitdagingen van een wijk in volle transformatie.

Verschillende publieke initiatieven brengen de transformatie van de Noordwijk momenteel in een stroomversnelling. Het gaat onder meer om het richtplan van aanleg Maximiliaan, stadsvernieuwingscontracten en duurzame wijkcontracten. Maar ook in de privésector beweegt er heel wat met vastgoedprojecten zoals de verbouwing van het CCN-gebouw, het ZIN-project, de verbouwing van de Proximustorens en de vernieuwde Victoria-toren. Concreet legt het nieuwe BBP op dat er in de toekomstige ontwikkeling van het voormalige CCN-gebouw minstens 500 woningen voorzien moeten worden. Verder kan binnen het nieuwe BBP ook één van de twee kantoortorens van proximus worden getransformeerd in woningen.

Het vorige stedenbouwkundig plan voor het gebied was verouderd en voldeed niet aan de huidige uitdagingen, zoals stedelijke mix en duurzaamheid. 


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten