Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Openbare ruimte

Bijkomend ruimtebeslag in Vlaanderen neemt drastisch af

Het bijkomend ruimtebeslag in Vlaanderen is in de periode 2019-2022 afgenomen tot 3,8 ha/dag, terwijl het in de periode 2013-2019 nog om 5ha/dag ging. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse overheid. Embuild beklemtoont dat de doelstelling van de Vlaamse overheid tegen 2025 binnen handbereik ligt: 3ha/dag bijkomend ruimtebeslag.

Ontwerp zonder titel (10)
Adobe Stock

Uit een nieuw rapport van het Vlaams Planbureau voor Omgeving blijkt dat het aantal vergunningen voor woningen in de laatste vijf jaar is toegenomen van 185.000 (2013-2017) naar 220.000 (2018-2022). Aangezien het aantal woningen toeneemt, maar het bijkomend ruimtebeslag in dalende lijn gaat, is er volgens Embuild duidelijk sprake van ruimtelijk rendement en verdichting. Het merendeel van de vergunningen gaat immers over flats en meergezinswoningen. 

Deze bevindingen stemmen overeen met het laatste ruimterapport van de Vlaamse overheid dat aangeeft dat appartementen voor 90% op bestaande sites worden gerealiseerd. Eerdere gegevens gaven al aan dat elke gesloopte woning gemiddeld wordt vervangen door 2,2 wooneenheden. Dat is nodig aangezien de bijkomende woonbehoefte tegen 2050 geraamd wordt op 400.000.

“De kans is groot dat we de doelstelling van 3ha/dag tegen 2025 halen”, zegt Marc Dillen van Embuild. “En aangezien vorig jaar de totale verharding in Vlaanderen is afgenomen, wil dat zeggen dat bijkomende bebouwing wordt gecompenseerd door ontharding elders.”

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten